Odoslanie výsledkov prostredníctvom e-mailu

Program ABBYY FineReader vám umožňuje odoslať prostredníctvom e-mailu výsledky rozpoznávania, ktoré sú vo formáte podporovanom programom ABBYY FineReader.

Odoslanie dokumentu:

 1. Vyberte ponuku E-mail>Dokument s ponuky Súbor.
 2. V otvorenom dialógovom okne vyberte:
  • Formát, v ktorom sa má dokument uložiť
  • Strany dokumentu, ktoré sa majú uložiť a odoslať: všetky strany alebo len vybraté strany
  • Možnosti súboru
 3. Kliknite na tlačidlo OK.  Vytvorí sa e-mailová správa s pripojeným súborom / súbormi. Jednoducho len určite príjemcu a správu odošlite.

Takisto môžete e-mailom odoslať aj snímky strán dokumentu.

Odoslanie snímok strán:

 1. Z ponuky Súbor vyberte E-mail>Snímky strany.
 2. V otvorenom dialógovom okne:
  • Vyberte formát, v ktorom sa má dokument uložiť.
  • Vyberte strany, ktoré sa majú odoslať: všetky strany alebo len vybraté strany.
  • Vyberte možnosť Odoslať len vybraté oblasti, ak chcete odoslať snímky len z vybratých oblastí strany.
  • Vyberte možnosť Odoslať ako jeden súbor so snímkami s viacerými stranami, ak chcete odoslať snímky ako súbor s viacerými stranami.
 3. Kliknite na tlačidlo OK.  Vytvorí sa e-mailová správa s pripojeným súborom / súbormi. Jednoducho len určite príjemcu a správu odošlite.

Odoslanie výsledkov prostredníctvom e-mailu