Kontrola a úprava

Výsledky rozpoznávania sa zobrazia v okne Text. Neisté znaky sa v tomto okne farebne zvýraznia. Vďaka tomuto je jednoduché nájsť možné chyby a rýchlo ich odstrániť.

Výstupný dokument môžete upravovať priamo v okne Text alebo prostredníctvom integrovaného dialógového okna Kontrola pravopisu (Možnosti…>Kontrola pravopisu…), ktoré vám umožní prechádzať medzi neistými slovami, nachádzať pravopisné chyby, pridávať do slovníka nové slová, ako aj upravovať jazyk slovníka.
Finereader listpicture Kontrola a úprava Podrobnosti sú uvedené v časti Kontrola textu v textovom okne, Kontrola pomocou dialógového okna Kontrola pravopisu.

Program ABBYY FineReader vám tiež umožňuje upravovať formátovanie rozpoznaného textu.

Rozpoznaný text môžete upravovať v okne Text pomocou tlačidiel na hlavnom paneli nástrojov a pomocou tlačidiel na paneli Vlastnosti textu (prostredníctvom kontextovej ponuky okna Text>Vlastnosti).

Poznámka: Keď program ABBYY FineReader vykonáva rozpoznávanie OCR, automaticky zistí štýly dokumentu. Všetky vybraté štýly sa zobrazia na paneli Vlastnosti textu. Úpravou štýlov môžete jednoducho meniť formátovanie celého textu. Program ABBYY FineReader pri ukladaní textu do formátov RTF/DOC/DOCX zachová všetky štýly.

Finereader listpicture Kontrola a úprava Podrobnosti nájdete v časti Používanie štýlov a Kontrola textu v textovom okne.

 

Kontrola a úprava