Číslovanie strán v dokumentoch programu ABBYY FineReader

Všetky strany v dokumente sú očíslované. Čísla strán sa zobrazujú v okne Strany vedľa miniatúr strán.

Postup pri pridávaní číslovania strán:

 1. V okne Strany vyberte jednu alebo viacero strán.
 2. V ponuke skratiek okna Strany kliknite na Prečíslovať strany.
 3. V dialógovom okne, ktoré sa otvorí, vyberte jednu z nasledujúcich možností:
  • Prečíslovať strany
   Strany sa prečíslujú postupne, počnúc vyznačenou stranou.
  • Po obojstrannom skenovaní obnoviť pôvodné čísla strán
   Obnoví sa počiatočné číslovanie dokumentu, ak ste použili podávač papiera pre samostatné skenovanie – najprv nepárnych a potom párnych strán.

   Dôležité! Aby bolo možné vykonať túto operáciu, musia byť aspoň 3 strany očíslované po sebe.

   Poznámka: Ak chcete zrušiť túto operáciu, vyberte možnosť Vrátiť späť “Po obojstrannom skenovaní obnoviť pôvodné čísla strán”.

 4. Kliknite na tlačidlo OK

Poradie strán v okne Strany sa zmení podľa nového očíslovania.

Poznámky:

 1. Číslo jednej strany zmeníte tak, že v okne Strany kliknete na číslo strany a do príslušného poľa zadáte nové číslo.
 2. V režime zobrazenia Miniatúry môžete číslovanie strán zmeniť jednoducho tak, že vybraté strany presuniete na požadované miesto v dokumente.

Číslovanie strán v dokumentoch programu ABBYY FineReader