Výber smeru rozpoznaného textu

Pri optickom rozpoznávaní program ABBYY FineReader automaticky zistí smer textu. Ak je to potrebné, môžete smer rozpoznaného textu ručne upraviť.

  1. Prejdite do okna Text.
  2. Vyberte jeden alebo viacero odsekov.
  3. Kliknite na tlačidlo Finereader textdirection Výber smeru rozpoznaného textu nachádzajúce sa na hlavnom paneli nástrojov.

Poznámka: V prípade jazykov, ktoré pozostávajú zo znakov, použite možnosť Smer textu s hieroglyfmi a ešte pred rozpoznávaním textu vyberte smer textu. Podrobnosti sú uvedené v časti Zmena vlastností textu.

Výber smeru rozpoznaného textu