Rozpoznávanie dokumentov napísaných vo viacerých jazykoch

Nižšie uvedené pokyny vám pomôžu pri spracovaní dokumentu napísaného v angličtine a v čínštine.

 1. Deaktivujte možnosť automatická analýza a rozpoznávanie OCR.
 2. Vyberte možnosť Ďalšie jazyky… z okna Strany zo zoznamu Jazyky dokumentu. Vyberte možnosť Určiť jazyky ručne z dialógového okna Editor jazykov a zo zoznamov jazykov vyberte čínštinu a angličtinu (podrobnosti sú uvedené v časti Jazyky dokumentu).
 3. Potom, čo ste deaktivovali možnosť Zistiť orientáciu strany, naskenujte alebo otvorte snímky. Možnosť rozdelenia dvojstrany by ste mali použiť len v takých prípadoch, keď majú všetky snímky strán správnu orientáciu. Po vykonaní tohto príkazu sa strany pridajú do aktuálneho dokumentu programu ABBYY FineReader.

  Dôležité! Keď skenujete, uistite sa, že sú strany správne vycentrované na kopírovacej doske skenera. V prípade, že je skosenie veľmi veľké, môže sa stať, že text nebude správne rozpoznaný.

 4. Oblasti na snímke vykreslíte ručne tak, že použijete nástroje pre Prispôsobenie tvarov oblasti a hraníc oblasti.

  Poznámka: Ak má váš dokument jednoduchú štruktúru, môžete spustiť automatickú analýzu rozvrhnutia. Kliknite na tlačidlo Finereader analyzetool Rozpoznávanie dokumentov napísaných vo viacerých jazykoch (Analýza) alebo stlačte kombináciu klávesov Ctrl+E na hlavnom paneli nástrojov okna Snímka.

 5. Ak sa na snímke nachádzajú oblasti s textom len v jednom jazyku:
  1. Vyberte tieto oblasti.
  2. Pomocou panela Vlastnosti oblasti vyberte jazyk textovej oblasti (čínština alebo angličtina).

   Dôležité! Môžete vybrať len jeden jazyk pre oblasti toho istého typu. Ak vyberiete textové a aj tabuľkové oblasti, nebudete môcť určiť jazyk.

  3. Ak je to potrebné, vyberte smer textu, a to pomocou rozbaľovacej ponuky Orientácia (podrobnosti sú uvedené v časti Zvislý alebo invertovaný text nebol rozpoznaný správne).
  4. Pri textoch v jazykoch pozostávajúcich zo znakov poskytuje program výber smeru textu – táto možnosť je dostupná v rozbaľovacej ponuke Smer textu s hieroglyfmi (podrobnosti sú uvedené v časti Zmena vlastností textu).
 6. Kliknite na tlačidlo Rozpoznať.

Rozpoznávanie dokumentov napísaných vo viacerých jazykoch