Odporúčané písma

Nižšie uvedená tabuľka obsahuje zoznam odporúčaných písiem pre prácu s textami v hebrejčine, jidiš, thajčine, čínštine a japončine.

Jazyk OCR Odporúčané písmo
Hebrejčina Arial™ Unicode™ MS*
Jidiš Arial™ Unicode™ MS*
Thajčina Arial™ Unicode™ MS*

Aharoni

David

Levenim mt

Miriam

Narkisim

Rod

Čínština (Čína),
Čínština (Taiwan),
Japončina, Kórejčina,
Kórejčina (Hangul)

Arial™ Unicode™ MS*

Písma SimSun
Príklad: SimSun (Founder Extended), SimSun-18030, NSimSun.

Simhei

YouYuan

PMingLiU

MingLiU

Ming(for-ISO10646)

STSong

* Toto písmo sa nainštaluje spoločne s operačným systémom Microsoft Windows XP a programovým balíkom Microsoft Office 2000 alebo novšími verziami.

Odporúčané písma