Neeurópske znaky, ktoré nie sú zobrazené v okne Text

Ak jazyk pozostávajúci zo znakov nie je správne zobrazený v okne Text, môže to byť zapríčinené tým, že ste vybrali režim Iba text.

Zmena písma použitého v režime Iba text:

  1. Otvorte dialógové okno Možnosti (Nástroje>Možnosti…).
  2. Prejdite na kartu Zobraziť.
  3. Vyberte možnosť Arial Unicode MS z rozbaľovacej ponuky Písmo použité na zobrazovanie obyčajného textu.
  4. Kliknite na tlačidlo OK

V prípade, že v okne Text nedošlo k žiadnej zmene, pozrite si časť: Nesprávne písmo v rozpoznanom texte alebo výmena niektorých znakov za „?“ alebo „?“.

Neeurópske znaky, ktoré nie sú zobrazené v okne Text