Deaktivácia automatického spracovania snímky

Štandardne sa automaticky rozpoznajú všetky strany pridané do dokumentu programu ABBYY FineReader.

V prípade, že dokument obsahuje kombináciu textu napísaného v jazyku pozostávajúceho zo znakov a textu napísaného v európskom jazyku, odporúčame, aby ste funkciu automatického rozpoznávania orientácie strany deaktivovali a možnosť rozdelenia dvojstrán používali len v takom prípade, ak majú všetky strany snímky správnu orientáciu (napr. neboli naskenované hore nohami).

Možnosti Zistiť orientáciu strany a Rozdeliť dvojité strany je možné aktivovať a deaktivovať priamo v dialógových oknách pre skenovanie a otváranie snímky a z dialógového okna Možnosti na karte Skenovať/Otvoriť.

Poznámka: Ak je dokument napísaný v Hebrejčine alebo Jidiš a je potrebné rozdeliť dvojité strany, najprv by ste mali nastaviť jazyk rozpoznávania, a až potom použiť možnosť Rozdeliť dvojité strany. aby sa správne obnovilo poradie strán dokumentu.

Ak je štruktúra vášho dokumentu zložitejšia, odporúčame deaktiváciu automatickej analýzy a rozpoznávania OCR a ručné vykonanie týchto úkonov.

Deaktivácia automatickej analýzy a rozpoznávania OCR:

  1. Otvorte dialógové okno Možnosti (Nástroje>Možnosti…).
  2. Vyberte možnosť Získané snímky strán nečítať a neanalyzovať automaticky, ktorá sa nachádza na karte Skenovať/Otvoriť.
  3. Kliknite na tlačidlo OK

Finereader listpicture Deaktivácia automatického spracovania snímky Podrobnosti nájdete v časti Rozpoznávanie dokumentov napísaných vo viacerých jazykoch.

Deaktivácia automatického spracovania snímky