Práca so zložitými skriptovacími jazykmi (Complex Script Languages)

Program ABBYY FineReader dokáže rozpoznávať texty napísané v hebrejčine, jidiš, japončine, čínštine, thajčine a kórejčine. Pri práci s dokumentmi, v ktorých sú použité jazyky pozostávajúce zo znakov a aj pri práci s dokumentmi, kde je použitá kombinácia jazykov pozostávajúcich zo znakov a európskych jazykov, je potrebné zohľadniť nasledovné.

V prípade takéhoto typu dokumentov musíte urobiť toto:

Táto časť obsahuje tipy a návody pre zlepšenie kvality rozpoznaného textu:

Práca so zložitými skriptovacími jazykmi