Upravovanie tabuliek

Úpravu rozpoznaných tabuliek môžete v programe ABBYY FineReader vykonávať v okne Text. K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

 1. Rozdelenie buniek tabuľky.

  Kliknite ľavým tlačidlom myši na výber bunky a potom zvoľte príkaz Rozdeliť bunky tabuľky, ktorý sa nachádza v ponuke Upraviť.

  Dôležité! Tento príkaz môžete použiť iba pre bunky tabuľky, ktoré boli predtým spojené.

 2. Zlúčenie buniek tabuľky.
  Pomocou kurzora myši vyberte bunky, ktoré chcete zlúčiť, a potom vyberte príkaz Zlúčiť bunky tabuľky, ktorý sa nachádza v ponuke Upraviť.
 3. Zlúčenie riadkov tabuľky.
  Pomocou kurzora myši vyberte riadky tabuľky, ktoré chcete zlúčiť, a potom vyberte príkaz Zlúčiť riadky tabuľky, ktorý sa nachádza v ponuke Upraviť.
 4. Odstránenie obsahu buniek.

  Vyberte bunku (alebo skupinu buniek) s obsahom, ktorý chcete zmazať, a na klávesnici stlačte kláves Delete (Del).

Poznámka: Nástroje umožňujúce úpravu tabuľky sa štandardne nenachádzajú na paneli nástrojov. Tlačidlá môžete na panel nástrojov pridať pomocou okna Prispôsobiť panel nástrojov a skratky (Nástroje>Prispôsobiť…).
Finereader listpicture Upravovanie tabuliek Podrobnosti sú uvedené v časti Panely nástrojov.

Upravovanie tabuliek