Úprava hypertextových prepojení

Program ABBYY FineReader zisťuje hypertextové prepojenia a ich cieľové adresy obnovuje vo výstupných dokumentoch. Rozpoznané hypertextové prepojenia sa zobrazia modrým podčiarknutým písmom.

Pri zobrazovaní rozpoznaného dokumentu v okne Text sa po posunutí kurzora myši nad hypertextové prepojenie zobrazí jeho adresa. Ak chcete prejsť na hypertextové prepojenie, vyberte položku Otvoriť hypertextové prepojenie, ktorá sa nachádza v kontextovej ponuke hypertextového prepojenia, alebo stlačte kláves Ctrl a ľavým tlačidlom myši kliknite na hypertextové prepojenie.

Pridanie, odstránenie, alebo zmena textu alebo adresy hypertextového prepojenia:

 1. V okne Text vyberte požadované hypertextové prepojenie.
 2. Ak chcete odstrániť hypertextové prepojenie, kliknite naň pravým tlačidlom myši a z kontextovej ponuky vyberte príkaz Odstrániť hypertextové prepojenie.
 3. Hypertextové prepojenie pridáte alebo zmeníte tak, že v kontextovej ponuke kliknete na možnosť Hypertextové prepojenie… alebo kliknete v hlavnom paneli nástrojov vo vrchnej časti okna Text na Finereader button hyperlink Úprava hypertextových prepojení. V dialógovom okne Úprava hypertextového prepojenia môžete:
 1. Urobiť potrebné zmeny v poli Zobrazený text.
 2. Vybrať/zmeniť typ hypertextového prepojenia v skupine Prepojenie na:
 • Ak chcete vytvoriť prepojenie na webovú stránku, vyberte možnosť Webová stránka.
  V poli Adresa zadajte protokol a adresu URL požadovanej webovej stránky (napr. http://www.abbyy.com)
 • Ak chcete vytvoriť prepojenie na miestny súbor, vyberte možnosť Lokálny súbor.
  Kliknite na možnosť Prehľadávať… a určite súbor, ktorý prepojeniu priradíte (napr. file://D:/MyDocuments/ABBYY FineReaderGuide.pdf)
 • Vyberte možnosť E-mailová adresa, aby mohol používateľ odoslať e-mailovú správu na adresu nachádzajúcu sa v hypertextovom prepojení jednoduchým kliknutím na hypertextové prepojenie.
  V poli Adresa určite protokol a e-mailovú adresu (napr. mailto:office@abbyy.com).

Úprava hypertextových prepojení