Používanie štýlov

Počas rozpoznávania textu program ABBYY FineReader zistí štýly a formátovanie použité v originálnom dokumente. Tieto štýly a toto formátovanie sa zachovajú aj vo výstupnom dokumente, a to tak, že sa vytvorí príslušná hierarchia štýlov. Ak je to potrebné, pomocou okna Text môžete prezerať, upravovať a vytvárať štýly pre formátovanie rozpoznaného textu.

Použitie štýlu vo vybranom fragmente textu:

  1. V okne Text vyberte požadovanú časť textu.
  2. V kontextovej ponuke vyberte položku Vlastnosti.
  3. V otvorenom paneli Vlastnosti textu vyberte zo zoznamu Štýl požadovaný štýl.

Poznámka: Pri ukladaní rozpoznaných textov vo formátoch RTF, DOC a DOCX sú všetky štýly chránené.

Úprava, zobrazenie, vytvorenie alebo odstránenie štýlu:

  1. V ponuke Nástroje vyberte možnosť Editor štýlov….
  2. V dialógovom okne Editor štýlov vyberte zo zoznamu dostupných možností požadovaný štýl. Na pravej strane dialógového okna sa nachádzajú zvolené nastavenia štýlu (názov štýlu, názov písma, veľkosť písma, efekty písma, medzery medzi znakmi a mierka). V prípade potreby môžete tieto nastavenia meniť.
  3. Ak chcete vytvoriť nový štýl, kliknite na tlačidlo Nový. Vytvorený štýl sa pridá do zoznamu dostupných štýlov. Pomocou vlastností nachádzajúcich sa na pravej strane dialógového okna vyberte príslušné nastavenia nového štýlu.
  4. Ak chcete všetky štýly odstrániť, kliknite na tlačidlo Odstrániť všetky.

Používanie štýlov