Kontrola textu v textovom okne

Výsledky rozpoznávania môžete kontrolovať, upravovať a formátovať v okne Text.

Panel nástrojov okna Text, ktorý sa nachádza vo vrchnej časti okna, vám umožní otvoriť dialógové okno Kontrola pravopisu. Toto dialógové okno aktivuje kontrolu pravopisu, ktorú môžete spustiť aj prostredníctvom príslušného tlačidla v okne Text.

Pomocou tlačidiel Finereader movenexterror Kontrola textu v textovom okne /Finereader movepreviouserror Kontrola textu v textovom okne môžete prepínať medzi ďalším / predchádzajúcim neistým slovom alebo znakom. Ak sa nezvýraznia neisté znaky, kliknite na tlačidlo Finereader uncertaincharacters Kontrola textu v textovom okne, ktoré sa nachádza v spodnej časti okna Text.

Kontrola neistého slova v okne Text:

  1. V okne Text kliknite na slovo. V okne Snímka sa zobrazí umiestnenie slova a v okne Priblíženie si môžete pozrieť zväčšenú snímku daného slova.
  2. Ak je to potrebné, pomocou okna Text vykonajte v texte príslušné zmeny.

Táto metóda sa hodí vtedy, keď potrebujete porovnať zdrojové a cieľové dokumenty.

Hlavný panel nástrojov umožňuje prístup k rozbaľovaciemu zoznamu s možnosťami ukladania.
Finereader listpicture Kontrola textu v textovom okne Podrobnosti sú uvedené v časti Ukladanie výsledkov.

Nástroje umožňujúce formátovanie rozpoznaného textu sa nachádzajú na:

  • Strane po pravej ruke hlavného panela nástrojov.
    Finereader texteditpane Kontrola textu v textovom okne
  • Paneli Vlastnosti textu (kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť Text>Vlastnosti).

Poznámka: Pomocou tlačidiel Finereader propertyrightarrow Kontrola textu v textovom okne/Finereader propertyleftarrow Kontrola textu v textovom okne sa môžete pohybovať vľavo a vpravo a vyberať tak jednotlivé vlastnosti v prípade, že okno Text nie je dostatočne široké, aby sa mohol zobraziť celý panel s vlastnosťami textu.

Finereader listpicture Kontrola textu v textovom okne Podrobnosti sú uvedené v časti Hlavné okno, Panely nástrojov.

Kontrola textu v textovom okne