Kontrola pravopisu

Slová s neurčitými znakmi môžete skontrolovať v dialógovom okne Kontrola pravopisu (Nástroje>Kontrola pravopisu…).

Zobrazenie dialógového okna Kontrola pravopisu…

Finereader checkspellingdialog Kontrola pravopisu

V tomto dialógovom okne môžete vybrať, či chcete alebo nechcete použiť navrhované zmeny v aktuálnom výskyte slova, alebo vo všetkých výskytoch slova v texte.

  • Kliknutím na položku Ignorovať preskočíte slovo bez vykonania akýchkoľvek zmien.
    Zvýraznenie sa odstráni.
  • Kliknutím na tlačidlo Nahradiť nahradíte slovo jedným z navrhovaných slov.
  • Kliknutím na položku Pridať… pridáte vybraté slovo do slovníka.
    Pri ďalšom použití sa výskyt tohto slova nebude považovať za chybu.

    Finereader listpicture Kontrola pravopisu Podrobnosti sú uvedené v časti Používateľský slovník: Pridávanie a odstraňovanie slov.

Tip. Ak chcete kontrolu pravopisu prispôsobiť, kliknite na tlačidlo Nastavenia…, ktoré sa nachádza v dialógovom okne Kontrola pravopisu.

V prípade jazykov pozostávajúcich zo znakov, program navrhne podobné znaky (v prípade, že nedôjde k presnej zhode).

Zobrazenie dialógového okna Kontrola pravopisu…

Finereader checkspellingdialogcjk Kontrola pravopisu
 

Kontrola pravopisu