Druh tlače

Pri rozpoznávaní textov napísaných na písacom stroji, alebo v prípade textov z faxového prístroja, je možné zlepšiť kvalitu rozpoznávania výberom príslušného druhu tlače, a to prostredníctvom príslušnej ponuky v dialógovom okne Možnosti.

Pri väčšine dokumentov program automaticky zistí druh tlače. Automatické zistenie druhu tlače dokumentu dosiahnete tak, že vyberiete možnosť Zistiť automaticky z rozbaľovacieho zoznamu Druh tlače dokumentu v dialógovom okne Možnosti (Ponuka Nástroje>Možnosti…>, karta Dokument). Ak to bude potrebné, môžete druh tlače nastaviť aj ručne.

Finereader page frag typewrite Druh tlače Príklad textu napísaného na písacom stroji. Všetky písmená majú rovnakú šírku (porovnajte napríklad „w“ a „t“). V prípade takéhoto druhu textu vyberiete možnosť Písací stroj.
Finereader page frag fax Druh tlače Príklad textu z faxového prístroja. Ako je vidieť z príkladu, písmená a znaky nie sú v niektorých častiach jasné, takisto sa tu vyskytuje šum a deformácia. V prípade takéhoto druhu textu vyberte možnosť Fax.

Tip. Potom, čo ste realizovali rozpoznávanie textov napísaných na písacom stroji alebo textov z faxového prístroja, skontrolujte, či je nastavená možnosť Zistiť automaticky, aby bolo možné rozpoznávať riadne vytlačené dokumenty.

Druh tlače