Branie do úvahy niektorých funkcií papierových dokumentov

Kvalita rozpoznávania OCR do značnej miery závisí od kvality zdrojovej snímky. Ak chcete zistiť, či dosiahnete také výsledky skenovania, aké požadujete, musíte zohľadniť nasledujúce charakteristiky dokumentu

  • Druh tlače
    Na vytvorenie tlačených dokumentov môžu byť použité rozličné zariadenia, ako písacie stroje, alebo faxové prístroje. Kvalita rozpoznávania takýchto dokumentov sa môže líšiť. V tejto časti nájdete odporúčania pre výber správneho druhu tlače.
  • Kvalita tlače
    Kvalitu rozpoznávania OCR môže výrazne negatívne ovplyvniť „šum“, ktorý sa objavuje pri niektorých dokumentoch s nízkou kvalitou tlače. V tejto časti nájdete odporúčania pre skenovanie dokumentov s nízkou kvalitou tlače.
  • Jazyky dokumentu
    Dokument môže obsahovať text písaný vo viacerých jazykoch. V tejto časti nájdete odporúčania pre výber jazykov rozpoznávania.

Branie do úvahy niektorých funkcií papierových dokumentov