Registrácia programu ABBYY FineReader

Spoločnosť ABBYY vám ponúka možnosť zaregistrovať sa ako používateľ programu ABBYY FineReader 10.

Poznámka: V prípade niektorých verzií softvéru typu freeware je registrácia nevyhnutná. V takýchto prípadoch, pokiaľ sa nezaregistrujete, nebudete softvér môcť používať.

Ak chcete zaregistrovať svoju kópiu programu ABBYY FineReader, vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Pri aktivácii programu vyplňte registračný formulár.

    Poznámka: Ak počas aktivácie program nezaregistrujete, môžete tak urobiť neskôr.

  • V ponuke Pomocník vyberte položku Registrovať teraz… a vyplňte registračný formulár, ktorý sa zobrazí.
  • Zaregistrujte svoju kópiu na webovej lokalite spoločnosti ABBYY.
  • Kontaktujte najbližšie zastúpenie spoločnosti ABBYY.

Výhody registrácie:

  1. Bezplatná technická podpora.
  2. Upozornenia na nové verzie výrobkov spoločnosti ABBYY prostredníctvom e-mailu.
  3. BONUSOVÁ APLIKÁCIA! Ak zaregistrujete program ABBYY FineReader 10 Professional Edition, získate zdarma program ABBYY Screenshot Reader. Program ABBYY Screenshot Reader vytvára snímky ktorejkoľvek časti vašej obrazovky a v oblastiach, ktoré obsahujú text, vykoná optické rozpoznávanie textu (OCR).*

__________________________

* V programe ABBYY FineReader 10 Corporate Edition a ABBYY FineReader 10 Site License Edition je aplikácia ABBYY Screenshot Reader už sprístupnená a registrácia nie je potrebná.

Registrácia programu ABBYY FineReader