Aktivácia programu ABBYY FineReader

Aby mohol program ABBYY FineReader 10 po nainštalovaní pracovať v plnom režime, musíte ho aktivovať. V zakázanom režime budú niektoré funkcie nedostupné. Množstvo nedostupných funkcií sa môže líšiť v závislosti od verzie a regiónu.

Sprievodca aktiváciou, ktorý je súčasťou programu, vám pomôže program aktivovať v priebehu niekoľkých minút. Sprievodca aktiváciou vám pomôže odoslať do spoločnosti ABBYY údaje potrebné na aktivovanie vašej kópie a vy potom obratom dostanete správu, v ktorej sa bude nachádzať aktivačný kód.

Aktivácia programu ABBYY FineReader:

 1. V ponuke Pomocník vyberte položku Aktivácia programu ABBYY FineReader….
 2. Postupujte podľa pokynov Sprievodcu aktiváciou.

  Ak sa rozhodnete aktivovať svoju kópiu programu telefonicky, faxom alebo prostredníctvom e-mailu, jednoducho zadajte aktivačný kód alebo uveďte cestu k aktivačnému súboru v príslušnom dialógovom okne Sprievodcu aktiváciou.

Keď aktivujete svoju kópiu, program ABBYY FineReader bude v tomto počítači pracovať v plnom režime.

Viac informácií o spôsoboch aktivácie:

 • Prostredníctvom Internetu
  Aktivácia prebehne automaticky a trvá iba niekoľko sekúnd. Pri tomto spôsobe je potrebné mať aktívne internetové pripojenie.
 • Prostredníctvom e-mailu
  Program vás vyzve, aby ste odoslali spoločnosti ABBYY e-mailovú správu s informáciami potrebnými na aktiváciu programu ABBYY FineReader. Táto e-mailová správa sa generuje automaticky. Vzápätí obdržíte aktivačný kód.

  Dôležité! Aby ste od e-mailového robota získali rýchlu odpoveď, nemeňte informácie v poli predmetu a ani v tele generovanej e-mailovej správy.

 • Telefonicky
  V príslušnom dialógovom okne Sprievodcu aktiváciou vyberte svoj štát. Sprievodca zobrazí telefónne čísla najbližšieho zastupiteľstva spoločnosti ABBYY alebo partnera spoločnosti ABBYY vo vašej oblasti. Manažérovi technickej podpory poskytnite sériové číslo a identifikáciu produktu, ktoré sú zobrazené v Sprievodcovi aktiváciou.

  Dôležité! Aktivačné kódy môžu byť veľmi dlhé a ich nadiktovanie prostredníctvom telefónu môže chvíľu trvať.

Sprievodca aktiváciou programu ABBYY FineReader vytvorí jedinečný parameter – Identifikátor produktu (Product ID). Tento parameter je vytvorený na základe konfiguračných informácií z počítača a momentu aktivácie. V tomto parametri sa nenachádzajú žiadne osobné údaje, údaje o modeli počítača alebo inštalovanom softvéri, údaje o používateľských nastaveniach, ani uložené používateľské údaje. Počas aktivácie sa na server odosielajú okrem Identifikátora produktu aj informácie ako sériové číslo, názov produktu, verzia a jazyk rozhrania programu ABBYY FineReader. Tieto informácie sú dôležité a potrebné pri výbere správneho jazyka a obsahu výslednej aktivačnej správy a nebudú použité na žiadne iné účely.

Program ABBYY FineReader môžete preinštalovať na počítači, na ktorom bol aktivovaný, tak často, ako potrebujete, bez nutnosti opätovnej aktivácie. Sprievodca aktiváciou programu ABBYY FineReader zisťuje a toleruje zmeny konfigurácie vášho osobného počítača. Menšie inovácie nebudú vyžadovať opätovnú aktiváciu. Ak urobíte v rámci systému výraznejšie zmeny (napr. naformátujete pevný disk alebo preinštalujete operačný systém), môže sa stať, že budete potrebovať nový aktivačný kód.

Aktivácia programu ABBYY FineReader