Aktivácia a registrácia programu ABBYY FineReader

Softvérové pirátstvo poškodzuje obe strany rovnako – ako výrobcu softvéru, tak aj koncového užívateľa. Používanie nelegálnych softvérových produktov nie je nikdy bezpečné. Legálny softvér zabezpečuje, že nijaká tretia strana nemôže spôsobiť škodlivé zmeny kódu. Spoločnosť ABBYY vynakladá veľké úsilie na ochranu práv svojho duševného vlastníctva a na zabezpečenie svojich zákazníkov prostredníctvom rôznych opatrení proti pirátstvu.

Softvér spoločnosti ABBYY obsahuje špeciálnu ochrannú technológiu, ktorá bráni neautorizovanému používaniu kópií softvéru používateľmi, ktorí so spoločnosťou ABBYY neuzavreli licenčnú zmluvu.

Aby ste mohli s programom ABBYY FineReader pracovať v plne funkčnom režime, musíte ho aktivovať.

Registrácia je voliteľná a poskytuje množstvo výhod.

Obsah kapitoly

Aktivácia a registrácia programu ABBYY FineReader