O spoločnosti ABBYY

Spoločnosť ABBYY je ruskou spoločnosťou a je svetovým lídrom v oblasti vývoja softvéru na optické rozpoznávanie znakov (OCR), inteligentné rozpoznávanie znakov (ICR), ako aj v oblasti integrácie aplikovanej lingvistiky do softvérových riešení.

Spoločnosť ABBYY ponúka nasledujúce softvérové produkty:

  • ABBYY FineReader — program určený na optické rozpoznávanie znakov. Tento produkt je ideálnym riešením pre všetkých, ktorí vyžadujú výnimočnú kvalitu rozpoznávania, ako aj možnosť úpravy rozvrhnutia a grafickej úpravy textu. Program ABBYY FineReader rýchlo a precízne prevedie tlačené dokumenty, súbory PDF a digitálne fotografie do formátov s možnosťou úpravy. Výstupné dokumenty môžu byť upravované v aplikáciách balíka Microsoft Office, odosielané prostredníctvom e-mailu, alebo je možné publikovať ich na Internete.
  • ABBYY Lingvo — slovníky, encyklopédie a profesionálne prekladové funkcie určené pre osobné počítače, zariadenia PDA a zariadenia typu Smartphone. Tento produkt obsahuje najaktuálnejšie verzie slovníkov. Prostredníctvom rýchlej kontextovej prekladovej funkcie a online slovníkov má používateľ možnosť prekladať rýchlo a presne. Študenti cudzích jazykov môžu takisto využiť aj prehrávanie výslovnosti jednotlivých výrazov, ktoré sú nahovorené rodenými hovorcami. K dispozícii je aj gramatická príručka, ako aj softvér Lingvo Tutor.
  • ABBYY FlexiCapture — výkonný nástroj na zaznamenávanie údajov. Tento produkt pracuje so všetkými zdrojovými dokumentmi rôznych typov a foriem (dotazníky, anketové lístky). Takisto poskytuje neobmedzené škálovacie funkcie a podporuje aj distribuované spracovávanie. Rozpoznáva tlačené aj ručne písané texty.
  • ABBYY PDF Transformer — univerzálny a ľahko ovládateľný program umožňujúci prácu s dokumentmi PDF. Súbory PDF sa môžu kombinovať, konvertovať do formátov s možnosťou úpravy, súbory PDF sa takisto môžu vytvárať z dokumentov balíka Microsoft Office.
  • ABBYY Recognition Server — vysokovýkonná serverová aplikácia určená na rozpoznávanie dokumentov. Môže byť použitá nezávisle, alebo ako súčasť systémov elektronického spracovania dokumentov, digitálnych archívov, atď..
  • Produkty spoločnosti ABBYY určené pre vývojárov — súbor produktov určených pre vývojárov systémov spracovania údajov. Do svojich aplikácií môžete integrovať funkcie, ako sú rozpoznávanie, plnotextové vyhľadávanie a morfologická analýza.

Organizácie a spoločnosti po celom svete, ktoré pracujú s dokumentmi v tlačenej forme, používajú softvérové riešenia spoločnosti ABBYY na automatizáciu inak prácnych úkonov, ako aj na optimalizáciu firemných procesov. Produkty spoločnosti ABBYY sa vo veľkej miere používajú vo vládnych projektoch a inštitúciách. Medzi ne patrí napr. austrálsky daňový úrad, úrad pre daňovú kontrolu Lotyšskej republiky, ministerstvo školstva Ruskej federácie, ministerstvo školstva Ukrajiny a miestny úrad okresu Montgomery v USA.

Technológie vyvinuté spoločnosťou ABBYY sú licencované nasledujúcimi spoločnosťami: BancTec, Canon, EMC/Captiva, Hewlett-Packard, Microsoft, NewSoft, Notable Solutions, Samsung Electronics. Softvér pre optické rozpoznávanie znakov je súčasťou zariadení svetových výrobcov, ako: BenQ, Epson, Fujitsu, Fuji Xerox, Microtek, Panasonic, Plustek, Toshiba, Xerox a ďalší.

Sídlo spoločnosti sa nachádza v Moskve, regionálne pobočky v Nemecku, USA, Japonsku, Taiwane a na Ukrajine.

Viac informácií o spoločnosti ABBYY a jej produktoch nájdete na internetovej stránke spoločnosti www.abbyy.com.

O spoločnosti ABBYY