Ako zakúpiť produkty spoločnosti ABBYY

Produkty spoločnosti ABBYY si môžete zakúpiť prostredníctvom nášho internetového obchodu, alebo od našich partnerov (zoznam partnerov spoločnosti ABBYY sa nachádza na stránke spoločnosti http://www.abbyy.com).

Pre podrobné informácie o produktoch spoločnosti ABBYY

Dodatočné písma pre rozličné jazyky je možné kúpiť na adrese www.paratype.com/shop/.

Ako zakúpiť produkty spoločnosti ABBYY