Zapisywanie w formatach XLS/XLSX

Aby zapisać tekst w formacie XLS/XLSX:

 • Na liście rozwijanej w głównym pasku narzędzi wybierz opcję tryb zapisywania układu dokumentu.
 • Kliknij polecenie Plik>Zapisz dokument jako>Dokument Microsoft Excel lub kliknij przycisk Zapisz w głównym pasku narzędzi. Kliknij strzałkę znajdującą się na lewo od przycisku Zapisz i z listy rozwijanej wybierz format zapisu. Jeśli na liście nie będzie odpowiedniego formatu, kliknij opcję Zapisz w innym formacie… i w otwartym oknie dialogowym wybierz odpowiedni format.

Podpowiedź. Dodatkowe opcje zapisu są dostępne w oknie dialogowym Opcje: kliknij polecenia Narzędzia>Opcje…, kliknij trzecią kartę Zapisz, a następnie kartę XLS/XLSX.

Dostępne są następujące opcje:

 • Ignoruj tekst poza tabelami
  Korzystając z tej opcji, można zapisać wyłącznie tabele i pominąć pozostałą zawartość dokumentu.

 • Konwertuj wartości numeryczne na typ liczbowy
  Wybór tej opcji powoduje konwersję liczb na format “Liczb” w pliku XLS. Przy tym formacie program Microsoft Excel może wykonywać działania arytmetyczne w komórkach.

 • Zachowaj nagłówki i stopki
  Wybór tej opcji pozwala na zachowanie nagłówków i stopek w dokumencie wyjściowym.

Zapisywanie w formatach XLS/XLSX