Zapisywanie w formacie TXT

Aby zapisać tekst w formacie TXT:

 • Na liście rozwijanej w głównym pasku narzędzi wybierz opcję tryb zapisywania układu dokumentu.
 • Kliknij polecenia Plik>Zapisz dokument jako>Dokument Tekstowy lub kliknij przycisk Zapisz na głównym pasku narzędzi. Kliknij strzałkę znajdującą się na lewo od przycisku Zapisz i z listy rozwijanej wybierz format zapisu. Jeśli na liście nie będzie odpowiedniego formatu, kliknij opcję Zapisz w innym formacie… i w otwartym oknie dialogowym wybierz odpowiedni format.

Podpowiedź. Dodatkowe opcje zapisu są dostępne w oknie dialogowym Opcje: wybierz polecenia Narzędzia>Opcje…, kliknij trzecią kartę Zapisz, a następnie kartę TXT.
Opcje zapisu znajdujące się na tej karcie są podzielone na następujące kategorie:

Ustawienia tekstu Kodowanie znaków
 


 • Zachowaj podział na linie
  Wybór tej opcji pozwala na zachowanie oryginalnego układu wierszy.
 • Wstaw znak łamania strony (#12) jako łamacz strony
  Wybór tej opcji pozwala na zachowanie oryginalnego układu stron.
 • Wstaw pustą linię jako separator akapitu
  Wybór tej opcji pozwala na oddzielenie akapitów pustymi liniami.
 • Zachowaj nagłówki i stopki
  Wybór tej opcji pozwala na zachowanie nagłówków i stopek w dokumencie wyjściowym.

Program ABBYY FineReader automatycznie wykrywa stronę kodową. Aby zmienić stronę kodową lub jej typ, wybierz odpowiednią stronę kodową lub typ strony kodowej z list rozwijanych w obszarze Szyfrowanie znaków.

Zapisywanie w formacie TXT