Zapisywanie w formacie PDF

Aby zapisać tekst w formacie PDF:

 • Na liście rozwijanej w głównym pasku narzędzi wybierz opcję tryb zapisywania układu dokumentu.
 • Kliknij polecenia Plik>Zapisz dokument jako>Dokument PDF lub kliknij przycisk Zapisz w głównym pasku narzędzi. Kliknij strzałkę znajdującą się obok przycisku Zapisz i z listy rozwijanej wybierz format zapisu. Jeśli na liście nie będzie odpowiedniego formatu, kliknij opcję Zapisz w innym formacie… i w wyświetlonym oknie dialogowym wybierz odpowiedni format.

Podpowiedź. Dodatkowe opcje zapisywania są dostępne w oknie dialogowym Opcje: wybierz polecenia Narzędzia>Opcje…, kliknij trzecią kartę Zapisz, a następnie kartę PDF.
Opcje zapisu znajdujące się na tej karcie są podzielone na następujące kategorie:

Domyślny rozmiar papieru Tryb zapisu Ustawienia grafiki Ustawienia czcionki Zabezpieczenia
 


Z listy rozwijanej Domyślny rozmiar papieru wybierz rozmiar papieru, który będzie używany do zapisu w formacie PDF.

W zależności od żądanego sposobu ponownego użycia dokumentu elektronicznego, należy wybrać jedną z poniższych opcji:

 • Tylko teksty i grafika
  Ta opcja pozwala na zapisanie tylko rozpoznawanego tekstu i związanej z nim grafiki. Będzie można przeszukiwać stronę, a rozmiar pliku PDF będzie niewielki. Wygląd utworzonego dokumentu może różnić się nieznacznie od oryginału.
 • Tekst na tle obrazu strony
  Ta opcja umożliwia zapisanie tła i grafiki oryginalnego dokumentu oraz umieszczenie nad nimi rozpoznanego tekstu. Zwykle ten typ pliku PDF wymaga więcej miejsca na dysku niż typ Tylko teksty i grafika. Utworzony dokument PDF można przeszukiwać. W niektórych przypadkach wygląd utworzonego dokumentu może różnić się nieznacznie od oryginału.
 • Tekst pod graficznym obrazem strony
  Ta opcja umożliwia zapisanie całego obrazu strony jako obrazu i umieszczenie pod nim rozpoznanego tekstu. Opcji tej należy użyć w celu utworzenia dokumentu, który będzie wyglądał tak samo jak oryginał, ale ma być w pełni przeszukiwalny.
 • Tylko rysunki
  Ta opcja pozwala na zapisanie dokładnego obrazu strony. Ten typ dokumentu PDF nie będzie widocznie różnił się od oryginału, ale nie będzie go można przeszukiwać.

W zależności od wybranego trybu zapisu dostępne będą niektóre z poniższych opcji:

 • Zachowaj kolor tekstu i tła
  Wybierz tę opcję, jeśli podczas zapisu w formacie PDF kolor czcionek i tło mają zostać zachowane.
 • Zachowaj nagłówki i stopki
  Wybór tej opcji pozwala na zachowanie nagłówków i stopek w dokumencie wyjściowym.
 • Włącz PDF ze znacznikami (dla programu Adobe Acrobat w wersji 5.0 lub wyższej)
  Wybierz tę opcję, aby program ABBYY FineReader dodał znaczniki PDF do wyjściowego dokumentu PDF.

  Oprócz tekstu i obrazów pliki PDF mogą zawierać informacje o strukturze dokumentu, takie jak części logiczne, obrazy i tabele. Te informacje są zakodowane w znacznikach PDF. Plik PDF ze znacznikami PDF może być dopasowywany do różnych rozmiarów ekranu i jest dobrze wyświetlany na urządzeniach przenośnych.

  Ważne! Jeżeli rozpoznawany dokument zawiera tekst napisany w języku hebrajskim lub jidysz, utworzenie dokumentu PDF ze znacznikami nie będzie możliwe.

 • Użyj mieszanej zawartości rastrowej

  Wybierz tę opcję, aby zachować wizualną jakość tekstu i obrazów w wysoce skompresowanym dokumencie.

Jeśli dokument zawiera dużą liczbę obrazów, utworzony plik może mieć duży rozmiar. Można zmniejszyć rozmiar pliku, ręcznie wybierając ustawienia obrazu w grupie Jakość obrazu.

Podpowiedź.

 • Aby zmienić parametry zapisywania obrazu, kliknij opcję Niestandardowa…. W oknie dialogowym Własne ustawienia obrazu wybierz odpowiednie ustawienia i kliknij przycisk OK.
 • Jeśli rozpoznany tekst ma być zapisany bez zachowania obrazów, należy upewnić się, że opcja Zachowaj obrazki jest niezaznaczona.

Można używać standardowych czcionek programu Acrobat lub czcionek zainstalowanych w systemie. Aby określić zestaw czcionek, jaki ma zostać użyty, z listy rozwijanej Czcionka wybierz jedną z następujących opcji:

 • Użyj czcionek standardowych
  Jeśli ta opcja jest zaznaczona, plik PDF odwołuje się do standardowych czcionek programu Acrobat: Times New Roman, Arial i Courier New.
 • Użyj czcionek systemowych
  Jeśli ta opcja jest zaznaczona, plik PDF odwołuje się do standardowych czcionek zainstalowanych na komputerze.

Aby program nie używał osadzonych czcionek w dokumencie PDF, upewnij się, że opcja Osadź czcionkiOsadzone czcionki jest niezaznaczona.

W celu zabezpieczenia dokumentu PDF przed nieuprawnionym otwarciem, drukowaniem lub edycją można użyć haseł:

Zapisywanie w formacie PDF