Zapisywanie w formacie HTML

Aby zapisać tekst w formacie HTML:

 • Na liście rozwijanej w głównym pasku narzędzi wybierz opcję tryb zapisywania układu dokumentu.
 • Kliknij polecenie Plik>Zapisz dokument jako>Dokument HTML lub kliknij przycisk Zapisz w głównym pasku narzędzi. Kliknij strzałkę znajdującą się obok przycisku Zapisz; i z listy rozwijanej wybierz format zapisu. Jeśli na liście nie będzie odpowiedniego formatu, kliknij opcję Zapisz w innym formacie… i wybierz żądany format z okna dialogowego, które się wyświetli.

Podpowiedź. Dodatkowe opcje zapisywania są dostępne w oknie dialogowym Opcje: wybierz polecenie Narzędzia>Opcje…, kliknij trzecią kartę Zapisz, a następnie kartę HTML.
Opcje zapisu znajdujące się na tej karcie są podzielone na następujące kategorie:

Zachowaj układ Tryb zapisu Ustawienia grafiki Kodowanie znaków
 


W zależności od żądanego sposobu ponownego użycia dokumentu elektronicznego należy wybrać jedną z poniższych opcji:

 • Elastyczny układ
  Tworzy dokument z zachowaniem oryginalnego formatowania. Dokument wyjściowy można swobodnie edytować.
 • Tekst sformatowany
  Wybór tej opcji umożliwia zachowanie czcionek, rozmiarów czcionek i akapitów, ale nie zapewnia zachowania dokładnego rozmieszczenia obiektów na stronie ani odstępów. Utworzony tekst będzie wyrównany do lewej strony. (Teksty pisane od prawej do lewej zostaną wyrównane do prawej strony.)
  Uwaga: W tym trybie orientacja tekstów pisanych pionowo zostanie zmieniona na orientację poziomą.
 • Zwykły tekst
  W tym trybie formatowanie nie zostanie zachowane.

Użyj CSS

Wybierz tę opcję, aby zapisać plik w formacie HTML 4, który umożliwia zachowanie układu dokumentu dzięki zastosowaniu tabeli stylów zagnieżdżonej w pliku HTML.

 • Zachowaj podział na linie
  Wybór tej opcji umożliwia zachowanie oryginalnego układu wierszy.
 • Zachowaj kolor tekstu i tła
  Wybór tej opcji umożliwia zachowanie oryginalnego koloru liter.
 • Zachowaj nagłówki i stopki
  Wybór tej opcji umożliwia zachowanie nagłówków i stopek w dokumencie wyjściowym.

Dokumenty zawierające dużą liczbę obrazów mają duże rozmiary. Aby zmniejszyć rozmiar pliku, w grupie Jakość obrazu wybierz odpowiednią opcję.

Podpowiedź.

 • Aby zmienić parametry zapisywania obrazu, kliknij opcję Niestandardowa…. W oknie dialogowym Własne ustawienia obrazu wybierz odpowiednie ustawienia i kliknij przycisk OK.
 • Aby zapisać rozpoznany tekst bez obrazów, upewnij się, że opcja Zachowaj obrazki jest niezaznaczona.

Program ABBYY FineReader automatycznie wykrywa stronę kodową. Aby zmienić stronę kodową lub jej typ, wybierz odpowiednią stronę kodową lub typ strony kodowej z list rozwijanych w obszarze Szyfrowanie znaków.

Zapisywanie w formacie HTML