Zapisywanie obrazu strony

Aby zapisać jeden lub więcej obrazów:

 1. W oknie Strony wybierz strony, które mają zostać zapisane.
 2. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz obrazy….
 3. W oknie dialogowym Zapisz obraz jako wybierz dysk i folder, w którym plik ma zostać zapisany.
 4. Można wybrać opcję zapisania wszystkich stron dokumentu lub tylko wybranych.
 5. Wybierz format pliku graficznego, w którym chcesz zapisać obraz.

  Ważne! Aby zapisać wiele stron w pojedynczym pliku, wybierz format TIF i zaznacz opcję Zapisz jako jeden wielostronicowy plik obrazu.

  Finereader listpicture Zapisywanie obrazu strony Pełna lista formatów służących do zapisywania obrazów znajduje się w sekcji Obsługiwane formaty plików graficznych.

 6. Wprowadź nazwę pliku i kliknij przycisk Zapisz.

Aby zapisać jeden lub więcej obszarów:

 1. W oknie Obraz wybierz obszary.
 2. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz obrazy….
 3. W oknie dialogowym Zapisz obraz jako wybierz dysk i folder, w którym chcesz zapisać plik, a następnie określ format pliku docelowego.
 4. Wybierz opcję Zapisz tylko wybrane obszary.

  Podpowiedź. Ta opcja jest dostępna, jeśli w oknie Strony wybrana jest tylko jedna strona.

 5. Wprowadź nazwę pliku i kliknij przycisk Zapisz.

Podpowiedź. Podczas zapisywania pliku można wybrać format docelowy obrazu oraz metodę kompresji. Kompresja obrazu umożliwia zmniejszenie rozmiaru pliku. Metody służące do kompresji obrazów różnią się stopniem kompresji, jak również stopniem utraty danych. Przy wyborze metody kompresji istotne są dwa czynniki: jakość końcowa obrazu i rozmiar pliku docelowego.

Wybór metody kompresji obrazu w przypadku zapisywania w formacie TIFF…

Program ABBYY FineReader obsługuje następujące metody kompresji:

 • ZIP – bezstratna metoda kompresji stosowana w przypadku obrazów zawierających duże obszary w jednym kolorze. Metoda odpowiednia np. do zapisywania zrzutów ekranu i obrazów czarno-białych.
 • JPEG - format stosowany w przypadku obrazów kolorowych i w szarościach, jak np. zdjęcia. Metoda zapewniająca wysoką gęstość kompresji, ale powodująca utratę danych i obniżenie jakości obrazu (rozmazane krawędzie i uboższa paleta kolorów).
 • CCITT Group 4 – bezstratna metoda kompresji odpowiednia do obrazów czarno-białych utworzonych w programach graficznych oraz obrazów skanowanych. CCITT Group 4 – szeroko stosowana metoda kompresji odpowiednia do praktycznie wszystkich rodzajów obrazów.
 • Packbits – bezstratna metoda kompresji odpowiednia do skanowanych obrazów czarno-białych.
 • LZW – bezstratna metoda kompresji odpowiednia do grafiki i obrazów w szarościach.

Zapisywanie obrazu strony