Zapisywanie do zasobów Microsoft SharePoint

(opcja dostępna tylko w programach ABBYY FineReader Corporate Edition i ABBYY FineReader Site License Edition)

Program ABBYY FineReader pozwala na zapisywanie rozpoznanego tekstu do zasobów sieciowych — stron WWW, bibliotek online itd.

Aby zapisać rozpoznany tekst do zasobów Microsoft SharePoint:

  1. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz do Microsoft SharePoint…
  2. W otwartym oknie dialogowym wprowadź nazwę pliku, określ jego format, określ folder sieciowy, w którym plik ma zostać zapisany i wybierz opcje pliku.
  3. Kliknij przycisk Zapisz.

Ważne!

  • Należy upewnić się, że na komputerze zainstalowane są komponenty klienta Microsoft Office SharePoint Portal Server i uruchomiony jest klient sieciowy.
  • W przypadku korzystania z adresów takich jak http://Server/share, nie ma możliwości zamiany pliku już istniejącego w sieci.

Zapisywanie do zasobów Microsoft SharePoint