Właściwości dokumentu

Właściwości dokumentu zawierają informacje na temat dokumentu (rozszerzony tytuł dokumentu, nazwę autora, temat, słowa kluczowe itp.). Właściwości dokumentu mogą zostać użyte do sortowania plików. Ponadto można wyszukiwać dokumenty według ich właściwości.

W trakcie procesu rozpoznawania plików PDF oraz obrazów innych formatów program ABBYY FineReader eksportuje właściwości dokumentu źródłowego. Istnieje możliwość zmiany właściwości później.

Aby dodać lub zmodyfikować właściwości dokumentu:

  1. Kliknij polecenia Narzędzia>Opcje….
  2. Kliknij kartę Dokument i w kategorii Grupa właściwości dokumentu określ tytuł, autora, temat i słowa kluczowe dokumentu.

Właściwości dokumentu