Ustawienia zabezpieczeń PDF

Jeśli rozpoznany tekst jest zapisywany w formacie PDF, istnieje możliwość zabezpieczenia treści dokumentu PDF:

 1. za pomocą hasła, które będzie wymagane do otwarcia dokumentu
 2. za pomocą hasła, które będzie wymagane przy modyfikowaniu lub drukowaniu dokumentu, bądź kopiowaniu jego zawartości do innej aplikacji
 3. za pomocą szyfrowania

Hasła i inne parametry zabezpieczeń formatu PDF można ustawić w oknie dialogowym Ustawienia zabezpieczeń PDF.

Aby otworzyć to okno, kliknij przycisk Ustawienia zabezpieczeń PDF… w dolnej części karty Zapisz>PDF znajdującej się w oknie dialogowym Opcje (Narzędzia>Opcje…).

Hasło wymagane do otwarcia dokumentu Hasło wymagane do edytowania i drukowania dokumentu Poziom szyfrowania
 

To hasło zabezpiecza dokument PDF przed otwarciem przez nieupoważnione osoby. Użytkownik będzie mógł otworzyć dokument pod warunkiem wprowadzenia hasła określonego przez autora dokumentu.

Aby określić hasło wymagane do otwarcia dokumentu:

 1. Wybierz opcję Żądanie hasła przy otwieraniu dokumentu.
 2. Kliknij przycisk Finereader browsebutton Ustawienia zabezpieczeń PDF.
 3. W oknie dialogowym Wprowadź hasło otwarcia dokumentu wprowadź hasło i je zatwierdź.

Wprowadzone hasło będzie wyświetlane w postaci kropek w polu Hasło otwarcia dokumentu w oknie dialogowym Ustawienia zabezpieczeń PDF.

To hasło zabezpiecza dokument PDF przed edycją i drukowaniem przez nieupoważnione osoby, jak również przed kopiowaniem jego zawartości do innej aplikacji. Użytkownik będzie mógł wykonać powyższe działania pod warunkiem wprowadzenia hasła określonego przez autora dokumentu.

Aby określić hasło wymagane do uzyskania dostępu do zawartości pliku:

 1. Wybierz opcję Ograniczenie drukowania i edycji dokumentu oraz ustawień zabezpieczeń.
 2. Kliknij przycisk Finereader browsebutton Ustawienia zabezpieczeń PDF.
 3. W oknie dialogowym Wprowadź hasło dostępu wprowadź hasło i je zatwierdź.

Wprowadzone hasło będzie wyświetlane w postaci kropek w polu Hasło dostępu w oknie dialogowym Ustawienia zabezpieczeń PDF.

Następnie wybierz działania, na które chcesz zezwolić użytkownikom korzystającym z dokumentu PDF. Ograniczenia działań określane są w grupie Ustawienia dostępu.

 • Lista rozwijana Drukowanie dozwolone umożliwia zezwalanie i ograniczanie drukowania dokumentu.
 • Lista rozwijana Dozwolone zmiany umożliwia zezwalanie i ograniczanie edycji dokumentu.
 • Zaznaczenie opcji Zezwalaj na kopiowanie tekstu, obrazów i innej zawartości umożliwia kopiowanie zawartości dokumentu PDF (tekstu i obrazów) do schowka. Aby ograniczyć takie działania, upewnij się, że ta opcja jest niezaznaczona.
 • Zaznaczenie opcji Dostęp do tekstu za pomocą urządzeń odczytujących zawartość ekranu pozwala użytkownikowi na tworzenie zrzutów ekranu, gdy otwarty jest dokument PDF. Aby ograniczyć takie działania, upewnij się, że ta opcja jest niezaznaczona. Pamiętaj, że ta opcja jest dostępna tylko w przypadku dokumentów PDF z szyfrowaniem 128-bitowym lub wyższym.

Lista rozwijana Poziom szyfrowania umożliwia ustawienie rodzaju szyfrowania dla dokumentu zabezpieczonego hasłem.

Wybierz jeden z poziomów szyfrowania:

 • Niskie (40 bit) – kompatybilne z programem Acrobat w wersji 3.0 lub wyższej — wybór tej opcji powoduje zastosowanie niskiego 40-bitowego poziomu szyfrowania opartego o standard RC4.
 • Wysokie (128 bit) – kompatybilne z programem Acrobat w wersji 5.0 lub wyższej — wybór tej opcji powoduje zastosowanie wysokiego, 128-bitowego poziomu szyfrowania opartego o standard RC4; użytkownicy wcześniejszych wersji programu Acrobat nie mogą otwierać dokumentów PDF z tym poziomem szyfrowania.
 • Wysokie (128-bit AES) – kompatybilne z programem Acrobat 7.0 — wybór tej opcji powoduje zastosowanie wysokiego, 128-bitowego poziomu szyfrowania opartego o standard AES; użytkownicy wcześniejszych wersji programu Acrobat nie mogą otwierać dokumentów PDF z tym poziomem szyfrowania.

Ustawienia zabezpieczeń PDF