Zmiana właściwości zadań

Można zmienić właściwości istniejących zadań.

Zmiana właściwości zadania

  1. Zatrzymaj zadanie, którego właściwości zamierzasz zmienić.
  2. Na pasku narzędzi ABBYY Hot Folder kliknij przycisk Modyfikuj.
    Zostanie otwarte okno ABBYY Hot Folder – Właściwości.
  3. Wprowadź zmiany i kliknij przycisk OK.

Zmiana właściwości zadań