Okno główne

Uruchomienie ABBYY Hot Folder otwiera okno główne funkcji. Za pomocą przycisków na pasku narzędzi można konfigurować, kopiować, usuwać i uruchamiać zadania przetwarzania. Można także wyświetlić raporty szczegółowe dla każdego z folderów.

Finereader hfmainwindow Okno główne

Aby utworzyć nowe zadanie, kliknij przycisk Nowe na pasku narzędzi. Kreator ABBYY Hot Folder przeprowadzi użytkownika przez czynności konfiguracyjne folderu podręcznego.

Finereader listpicture Okno główne Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale Tworzenie zadania.

Uwaga:

 • Domyślnie pliki zadania są przechowywane w folderze %Userprofile%\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\ABBYY\HotFolder\10.00.
  (W przypadku Microsoft Windows Vista, Windows 7 w folderze %Userprofile%\AppData\Local\ABBYY\HotFolder\10.00.)
 • Wyniki zostaną zapisane do folderu wskazanego podczas konfigurowania zadania. W niektórych przypadkach, aby zapobiec utracie przetworzonych uprzednio plików, program utworzy we wskazanym folderze podfolder i zapisze w nim kolejne wyniki rozpoznawania. Nazwa podfolderu ma następującą postać:
  1. Folder podręczny DD.MM.RRRR GG-MM-SS
   Podfolder o tej nazwie zostanie utworzony w przypadku ponownego uruchomienia zadania.
  2. Nazwa pliku (NUMER)
   Podfolder o tej nazwie zostanie utworzony, jeśli plik o danej nazwie istnieje już we wskazanym folderze.

Aby były wyświetlane komunikaty o ukończeniu zadania, kliknij opcję Finereader hfnotify Okno główne na pasku narzędzi.
Komunikat powiadamiający o zakończeniu zadania zostanie wyświetlony w oknie podręcznym nad paskiem zadań systemu Windows.

Okno główne programu ABBYY Hot Folder wyświetla listę skonfigurowanych zadań. W odniesieniu do każdego zadania wyświetlana jest pełna ścieżka do folderu podręcznego, jego bieżący status i określony czas wykonania.

Zadania mogą mieć poniższe statusy:

Stan Opis
Finereader hfstatusesprocessing Okno główne Uruchomiony Obrazy znajdujące się w folderze są przetwarzane.
Finereader hfstatuseswaiting Okno główne Oczekiwanie Oczekiwanie na zakończenie poprzedniego zadania.
Finereader hfstatusesone time proc Okno główne W harmonogramie Wybrano jednokrotne sprawdzenie folderu podręcznego podczas uruchamiania. Czas rozpoczęcia zadania jest wyświetlony w kolumnie Następna godzina rozpoczęcia.
Finereader hfstatusescontinuous proc Okno główne Przetwarzanie ciągłe Program ABBYY FineReader będzie przetwarzał nowe obrazy z tego folderu.
Finereader hfstatusespaused Okno główne Zatrzymany Przetwarzanie zostało wstrzymane.
Finereader hfstatusescompleted Okno główne Zakończone Przetwarzanie obrazów z tego folderu jest zakończone.
Finereader hfstatusesfailed Okno główne Błąd Podczas przetwarzania obrazów z tego folderu wystąpił błąd. Program ABBYY FineReader nie zakończył zadań przetwarzania. Aby znaleźć przyczynę błędu, wybierz folder i kliknij klawisz Przeglądaj dziennik na pasku narzędzi.

Każde zadanie można zapisać na przyszłość:

 1. Na pasku narzędzi kliknij Finereader hfexport Okno główne.
 2. Podaj nazwę zadania i ścieżkę do niego.
 3. Kliknij przycisk Zapisz.

Aby wczytać wcześniej zapisane zadanie:

 1. Na pasku narzędzi kliknij Finereader hfimport Okno główne.
 2. Wybierz wymagane zadanie i kliknij przycisk Otwórz.

Okno główne