Dziennik wyników

Obrazy w folderze podręcznym przetwarzane są zgodnie ze zdefiniowanymi ustawieniami. Program ABBYY Hot Folder zapisuje szczegółowy dziennik wszystkich czynności.

Plik dziennika zawiera następujące informacje:

  • Nazwę zadania i jego ustawienia
  • Błędy i ostrzeżenia (jeżeli wystąpią)
  • Statystykę (liczba przetworzonych stron, liczba błędów i ostrzeżeń, liczba niepewnych znaków)

Włączanie rejestrowania:

  • Na pasku narzędzi ABBYY Hot Folder kliknij przycisk Finereader hfshowlog Dziennik wyników.

Dziennik zostanie zapisany jako plik tekstowy w tym samym folderze, w którym znajdują się pliki z rozpoznanym tekstem.

Otwieranie pliku dziennika:

  1. W oknie głównym programu ABBYY Hot Folder wybierz zadanie, którego dziennik chcesz wyświetlić.
  2. Kliknij przycisk Przeglądaj dziennik na pasku narzędzi.

Uwaga. Gdy wskaźnik myszy znajduje się nad statusem wybranego zadania, w wyskakującym oknie zostanie wyświetlony fragment dziennika.

Dziennik wyników