Zarządzanie zadaniami automatycznymi programu ABBYY FineReader

Automatyczne zadania programu ABBYY FineReader składają się z kilku kolejnych czynności. Każda czynność zadania odpowiada jednej czynności procesu rozpoznawania dokumentu. Podobne działania mogą zostać zautomatyzowane z użyciem zadań.

Zarządzanie zadaniem automatycznym obejmuje tworzenie, edytowanie, uruchamianie i usuwanie niestandardowych zadań automatycznych. Do zarządzania zadaniami służy okno dialogowe Automation Manager.

Aby uruchomić okno dialogowe Automation Manager, wykonaj jedną z poniższych czynności:

 • W menu Narzędzia kliknij opcję Automation Manager….
 • Wciśnij kombinację klawiszy Ctrl+T.

W oknie dialogowym Automation Manager wyświetlone zostaną wszystkie zadania automatyczne. Między innymi:

 • Szybkie zadania programu ABBYY FineReader wyróżnione są znakiem Finereader finereaderautomatedtask Zarządzanie zadaniami automatycznymi programu ABBYY FineReader.
  Zadań tych nie można ani usunąć, ani edytować. Jednak można je kopiować, a następnie modyfikować.
 • Niestandardowe zadania automatyczne wyróżnione są znakiem Finereader usertask Zarządzanie zadaniami automatycznymi programu ABBYY FineReader.
  Aby zmienić nazwę zadania, w menu podręcznym zadania kliknij przycisk Przemianuj….
 • Zadania, które z jakiegoś względu nie mogą zostać przeprowadzone na komputerze, wyróżnione są znakiem Finereader errorstask Zarządzanie zadaniami automatycznymi programu ABBYY FineReader.
  Aby wysłać rozpoznany tekst do innej aplikacji, aplikacja ta musi być zainstalowana na komputerze. Nie jest możliwe wykonanie zadania, w przypadku gdy rozpoznany tekst ma zostać wysłany do aplikacji, która nie jest zainstalowana na komputerze.

Na pasku narzędzi w górnej części okna dialogowego Automation Manager znajdują się przyciski służące do tworzenia, modyfikowania, kopiowania, usuwania lub uruchamiania wybranego zadania.

Finereader taskautomationmanager Zarządzanie zadaniami automatycznymi programu ABBYY FineReader

Aby rozpocząć przetwarzanie dokumentu z użyciem danego zadania, kliknij przycisk Uruchom program albo przycisk Finereader runtask Zarządzanie zadaniami automatycznymi programu ABBYY FineReader w oknie dialogowym Automation Manager.

Finereader listpicture Zarządzanie zadaniami automatycznymi programu ABBYY FineReader Więcej informacji:

Zarządzanie zadaniami automatycznymi programu ABBYY FineReader