Wybieranie szablonu użytkownika

Program ABBYY FineReader umożliwia używanie wzorców w celu zwiększenia jakości rozpoznawania OCR.

  1. W menu Narzędzia wybierz polecenie Edytor wzorców….
  2. W otwartym oknie dialogowym Edytor wzorców liter wybierz żądany wzorzec z listy i kliknij przycisk Uaktywnij.

Kilka istotnych informacji, które warto mieć na uwadze:

  1. Program ABBYY FineReader nie rozróżnia niektórych znaków, traktowanych jako różne. Obrazy tych znaków są rozpoznawane jako jedna i taka sama litera. Na przykład apostrofy: (‘), (’) oraz (‘) są zachowywane w ramach wzorca jako jeden znak – zwykły apostrof. Dlatego w rozpoznanym tekście zawsze będzie występował apostrof jednego typu, nawet jeśli zostanie przeprowadzone douczanie systemu w zakresie rozpoznawania wszystkich typów.
  2. W przypadku obrazów niektórych znaków program ABBYY FineReader wybierze odpowiedni znak klawiatury w oparciu o kontekst. Obraz małego okręgu na przykład zostanie rozpoznany jako litera O, gdy w jego otoczeniu będą znajdować się litery, a jako 0 – w przypadku sąsiadujących cyfr.
  3. Wzorca należy używać tylko do rozpoznawania dokumentów z taką samą czcionką, rozmiarem czcionki i rozdzielczości, w jakiej zostało przeprowadzone douczanie wzorca.
  4. Aby móc w przyszłości użyć tego samego wzorca, zapisz bieżące opcje dokumentu do pliku.
  5. Przy rozpoznawaniu tekstów z inną czcionką należy wyłączyć wzorzec użytkownika, wybierając opcję Nie używaj szablonów użytkownika w menu Narzędzia>Opcje…>Rozpoznawanie.

Wybieranie szablonu użytkownika