Rozpoznawanie z douczaniem

Tryb douczania jest używany w odniesieniu do:

 • Tekstów napisanych dekoracyjnymi czcionkami
 • Tekstów zawierających nietypowe znaki (np. symbole matematyczne)
 • Długich dokumentów (więcej niż sto stron) o niskiej jakości wydruku

Używaj trybu douczania tylko w powyższych przypadkach. W innych przypadkach zalety niewielkiego polepszenia jakości rozpoznawania zostaną przeważone przez wyraźnie dłuższy czas przetwarzania. Aby uzyskać instrukcje dotyczące włączania trybu douczania, patrz rozdział Papierowy dokument zawiera czcionki dekoracyjne (niestandardowe).

 • Rozdział Nauka wzorców użytkownika
  zawiera instrukcje na temat douczania wzorca użytkownika oraz dodatkowe informacje na temat znaków douczania i ligatur.
 • Rozdział Wybieranie wzorca użytkownika
  zawiera instrukcje na temat wybierania wzorca użytkownika oraz dodatkowe wskazówki dotyczące dokonania prawidłowego wyboru.
 • Rozdział Edycja wzorca użytkownika
  zawiera instrukcje na temat wyświetlania znaków we wzorcu użytkownika i zmieniania efektów czcionki.

Rozpoznawanie z douczaniem