Praca w innych aplikacjach

Po zainstalowaniu ABBYY FineReader 10 możesz podjąć decyzję o zintegrowaniu programu z aplikacjami Microsoft Office i Eksploratorem Windows. Integracja oznacza, że:

 • W programach Microsoft Word, Microsoft Excel i Microsoft Outlook pojawi się pasek narzędzi ABBYY FineReader 10.
 • Opcja ABBYY FineReader 10 pojawi się w menu skrótów obsługiwany format Eksploratora Windows.

Możesz sprawdzać i edytować wyniki rozpoznawania używając standardowych narzędzi Microsoft Office, uruchamiać Szybkie zadania oraz otwierać obrazy i pliki PDF w programie ABBYY FineReader bezpośrednio przy użyciu Eksploratora Windows.

Uwaga. Na platformach 64-bitowych integracja z przeglądarką Internet Explorer nie jest możliwa.

Aby wykonać rozpoznawanie OCR dokumentu w aplikacji pakietu Microsoft Office:

 1. Kliknij przycisk Finereader frbutton Praca w innych aplikacjach na pasku ABBYY FineReader 10.
 2. W oknie dialogowym zaznacz potrzebne opcje i kliknij Start.

Program ABBYY FineReader zostanie uruchomiony, a po ukończeniu procesu rozpoznawania OCR rozpoznany tekst zostanie otwarty w bieżącej aplikacji Microsoft Office.

Aby otworzyć obraz lub plik PDF z poziomu Eksploratora Windows:

 1. Wybierz plik w Eksploratorze Windows.
 2. Wybierz opcję ABBYY FineReader 10>Otwórz za pomocą programu ABBYY FineReader z menu skrótów pliku.

  Uwaga. Polecenie to pojawi się wyłącznie gdy typ danego pliku jest obsługiwany przez program.

Zostanie uruchomiony program ABBYY FineReader, a zaznaczony obraz zostanie dodany do nowego dokumentu programu ABBYY FineReader. Jeśli program ABBYY FineReader 10 jest już uruchomiony, zaznaczony obraz zostanie dodany do bieżącego dokumentu ABBYY FineReader.

Jeżeli przycisk ABBYY FineReader nie pojawia się na pasku narzędzi aplikacji Microsoft Office…

Jeżeli przycisk ABBYY FineReader 10 nie pojawia się na pasku narzędzi aplikacji Microsoft Office:

 • Wybierz ABBYY FineReader 10 z menu skrótów paska narzędzi aplikacji.

Jeżeli opcja ABBYY FineReader 10 nie jest dostępna w menu skrótów, oznacza to, że integracja ABBYY FineReader 10 z Microsoft Office została odłączona podczas niestandardowej instalacji.

Aby włączyć integrację:

 1. Przejdź do Dodaj/Usuń programy (Start>Ustawienia>Panel kontrolny).
  Uwaga: W systemie Microsoft Windows Vista i Windows 7 polecenie to nosi nazwę Programy i funkcje.
 2. Z listy zainstalowanych programów wybierz ABBYY FineReader 10, a następnie kliknij przycisk Zmień.
 3. W oknie dialogowym Instalacja niestandardowa wybierz odpowiednie komponenty.
 4. Zastosuj się do poleceń wyświetlanych na ekranie.

Praca w innych aplikacjach