Używanie tych samych języków użytkownika i słowników na kilku komputerach

W programie ABBYY FineReader 10 kilku użytkowników może jednocześnie korzystać z tych samych języków użytkownika oraz słowników. Korzystając z sieci LAN, wielu użytkowników może dodawać słowa do tych samych słowników użytkownika.

Aby utworzyć języki użytkownika i słowniki dostępne dla wielu użytkowników:

 1. Utwórz lub otwórz dokument programu ABBYY FineReader i wybierz odpowiednie opcje skanowania i rozpoznawania OCR.
 2. Przed utworzeniem języka użytkownika wskaż folder sieciowy lub lokalny, w którym będą przechowywane języki użytkownika i słowniki. Domyślnie języki użytkownika i słowniki są zapisywane w folderze dokumentu programu ABBYY FineReader.

  Aby określić lokalizację przechowywania języków użytkownika:

  • Wybierz polecenia Narzędzia>Opcje…, kliknij kartę Zaawansowane i wskaż ścieżkę do folderu w obszarze Folder języków użytkownika.

  Aby określić lokalizację przechowywania słowników użytkownika:

  1. Wybierz polecenia Narzędzia>Opcje… i kliknij kartę Zaawansowane, a następnie kliknij przycisk Ustawienia sprawdzania pisowni….
  2. W oknie dialogowym Ustawienia sprawdzania pisowni kliknij przycisk Przeglądaj… i wybierz odpowiedni folder.
  3. Zapisz opcje dokumentu programu ABBYY FineReader w pliku *.fbt.
  4. Użytkownicy, którzy chcą pracować z językami i słownikami przechowywanymi w powyższym folderze, powinni wczytać opcje dokumentu z tego pliku *.fbt podczas tworzenia nowego dokumentu programu ABBYY FineReader, aby wszyscy użytkownicy używali tej samej ścieżki dostępu do folderu.

  Uwaga. Użytkownicy powinni mieć uprawnienia do odczytu i zapisu plików w folderze, w którym przechowywane są języki i słowniki użytkownika.

Listę dostępnych języków użytkownika można wyświetlić w oknie dialogowym Edytor języka (wybierz polecenia Narzędzia>Edytor języków… i przewiń do pozycji Języki zdefiniowane przez użytkownika).

Jeśli kilku użytkowników korzysta z języka użytkownika, jest on dostępny w trybie “tylko do odczytu” i nie można zmieniać jego właściwości. Można jednak dodawać i usuwać słowa w słowniku użytkownika używanym na kilku komputerach w sieci LAN.

Gdy jeden użytkownik dodaje słowa do słownika lub edytuje go, słownik ten jest blokowany dla innych użytkowników. Po zakończeniu edycji zmiany będą dostępne dla wszystkich użytkowników mających dostęp do tego folderu przechowywania języka.

Aby aktualizować słownik:

 • Podczas sprawdzania pisowni (polecenia Narzędzia>Sprawdzanie pisowni…) kliknij przycisk Dodaj… w oknie dialogowym Sprawdzanie pisowni

  lub

 • Kliknij dowolny przycisk w oknie dialogowym Wybierz słownik (polecenia Narzędzia>Pokaż słowniki…).

Używanie tych samych języków użytkownika i słowników na kilku komputerach