Przetwarzanie tego samego dokumentu programu ABBYY FineReader na kilku komputerach w sieci LAN

Gdy program ABBYY FineReader działa w sieci lokalnej, na stacjach roboczych dostępne są wszystkie narzędzia i funkcje programu.

Finereader listpicture Przetwarzanie tego samego dokumentu programu ABBYY FineReader na kilku komputerach w sieci LAN Zapoznaj się z rozdziałami Praca z programem ABBYY FineReader 10.

Jeśli dokument programu ABBYY FineReader ma być używany jednocześnie na kilku komputerach w sieci LAN, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

  • Na każdym komputerze powinna być zainstalowana osobna kopia programu ABBYY FineReader 10.
  • Wszyscy użytkownicy powinni posiadać pełne prawa dostępu do dokumentu programu ABBYY FineReader.
  • Każdy użytkownik może dodawać strony do dokumentu i je zmieniać. Jeśli użytkownik doda nowe strony i uruchomi dla nich rozpoznawanie tekstu, program przetworzy cały dokument od nowa. W trakcie przetwarzania dokumentu, żaden z użytkowników nie może go edytować.
    Gdy kolor strony zmieni się na biały, zostaną udostępnione wszystkie narzędzia okna Tekst.
  • Strona dokumentu przetwarzana przez jednego z użytkowników jest zablokowana dla pozostałych.
  • Użytkownicy mogą monitorować stan strony w oknie Dokument. Dostępne są informacje o komputerze użytkownika przetwarzającym dokument, o użytkowniku, który otworzył stronę, czy strona została rozpoznana, czy była edytowana itd. Aby sprawdzić stan strony, kliknij opcję Widok szczegółowy.
  • Czcionki używane w dokumencie programu ABBYY FineReader muszą być zainstalowane na każdym z komputerów. W przeciwnym wypadku rozpoznany tekst może być wyświetlany nieprawidłowo.

Przetwarzanie tego samego dokumentu programu ABBYY FineReader na kilku komputerach w sieci LAN