Używanie Pomocy programu ABBYY FineReader

Skróty klawiaturowe okna Pomocy

Aby Naciśnij
Wyświetlić okno pomocy F1
Przełączanie między tematem Pomocy a okienkami Spis treści, Wyszukaj lub Indeks F6
Wyświetlenie menu Opcje i dostęp do poleceń paska narzędzi Pomoc ALT+O
Ukrycie lub wyświetlenie panelu z kartami Spis treści, Wyszukaj i Indeks ALT+O, a następnie wciśnij T
Wyświetlanie poprzednio wyświetlonego tematu Naciśnij klawisze ALT+O, a następnie klawisz B, aby przejść do tyłu lub F, aby przejść do przodu
Powrót do określonej strony startowej ALT+O, a następnie wciśnij H
Zatrzymanie otwierania tematu w oknie Pomocy (przydatne przy zatrzymywaniu ładowania stron WWW) ALT+O, a następnie wciśnij S
Otwarcie okna dialogowego Opcje internetowe przeglądarki Microsoft Internet Explorer, w którym można zmieniać ustawienia dostępu ALT+O, a następnie wciśnij I
Odświeżanie tematu (przy przeglądaniu strony sieci Web) ALT+O, a następnie wciśnij R
Drukowanie wszystkich tematów bieżącego podręcznika lub tylko wybranego tematu ALT+O, a następnie wciśnij P
Zamknięcie okna Pomocy ALT+F4

Finereader backtotop Używanie Pomocy programu ABBYY FineReader Powrót do góry

Używanie okienek Spis treści, Indeks i Wyszukaj

Wciśnij F6, aby przełączyć się z tematów pomocy do paneli Spis treści, Wyszukaj, Indeks.

Aby Naciśnij
Przejście do następnej karty CTRL+TAB
Przejście do karty Spis treści ALT+C
Przejście do karty Wyszukaj ALT+S
Przejście do karty Indeks ALT+N
Otwarcie wybranego podręcznika lub tematu Pomocy ENTER
Otwarcie następnego podręcznika lub tematu Pomocy STRZAŁKA W DÓŁ
Otwarcie poprzedniego podręcznika lub tematu Pomocy STRZAŁKA W GÓRĘ
Wyświetlanie menu skrótów SHIFT+F10

Finereader backtotop Używanie Pomocy programu ABBYY FineReader Powrót do góry

Używanie okienka tematycznego

Wciśnij F6, aby przejść z panelów Spis treści, Wyszukaj, Indeks do panelu tematów pomocy.

Aby Naciśnij
Przejście do następnego tematu Pomocy ALT+STRZAŁKA W PRAWO
Przejście do poprzedniego tematu Pomocy ALT+STRZAŁKA W LEWO
Wybieranie następnego tekstu ukrytego lub hiperłącza TAB
Wybieranie poprzedniego tekstu ukrytego lub hiperłącza SHIFT+TAB
Wykonanie czynności dla wybranego tekstu ukrytego lub hiperłącza ENTER
Przewinięcie do początku lub końca tematu Pomocy STRZAŁKA W GÓRĘ lub STRZAŁKA W DÓŁ
Przewinięcie do początku lub końca tematu Pomocy w dużych odstępach PAGE UP lub PAGE DOWN
Przejście do początku lub końca tematu Pomocy HOME lub END
Drukowanie bieżącego tematu Pomocy CTRL+P
Zaznaczenie całego tematu Pomocy CTRL+A
Kopiowanie zaznaczonych elementów do Schowka CTRL+C
Wyświetlanie menu skrótów SHIFT+F10

Finereader backtotop Używanie Pomocy programu ABBYY FineReader Powrót do góry

Skróty klawiaturowe do przeglądania wyników wyszukiwania 

W celu wybrania tematu użyj klawiszy strzałka W GÓRĘ lub W DÓŁ, a następnie wciśnij ENTER, aby otworzyć temat w oknie pomocy.

Zmiana wyglądu tematu pomocy

  1. W menu Pomoc kliknij polecenie Pomoc.
  2. W oknie Pomoc kliknij Opcje, a następnie kliknij Opcje internetowe.
  3. W zakładce Ogólne kliknij Dostępność, a następnie zaznacz pole wyboru Ignoruj kolory określone na stronach WWW.
  4. Kliknij OK
  5. W oknie dialogowym Opcje internetowe wykonaj jedną lub obie z następujących czynności:
    • Aby zmienić kolor tła lub tekstu pomocy, w karcie Ogólne kliknij przycisk Kolory, a następnie wybierz żądane opcje.
    • Aby zmienić czcionkę pomocy, w zakładce Ogólne kliknij Czcionki, a następnie wybierz żądane opcje.

Uwaga. Jeżeli zmienisz czcionkę i kolor tła tematów w oknie pomocy, zostanie zmieniona również czcionka i kolor tła stron oglądanych za pomocą przeglądarki Microsoft Internet Explorer.

Finereader backtotop Używanie Pomocy programu ABBYY FineReader Powrót do góry

Używanie Pomocy programu ABBYY FineReader