Skróty klawiszowe

ABBYY FineReader posiada pewne predefiniowane skróty klawiszowe, pozwalające na wykonywanie poniższych poleceń. Program pozwala również na ustawianie własnych skrótów klawiszowych.

Tworzenie skrótu klawiszowego:

  1. Kliknij Narzędzia>Dostosuj…. Pojawi się okno dialogowe Dostosuj pasek narzędzi i skróty klawiszowe.
  2. Na zakładce Skróty klawiszowe wybierz kategorię w polu Kategorie.
  3. W polu Polecenia wybierz polecenie, dla którego chcesz utworzyć bądź zmienić skrót.
  4. Kliknij pole Nowy klawisz skrótu lub kombinacja, po czym naciśnij na klawiaturze klawisze, które mają uruchamiać wybrane polecenie.
  5. Kliknij Przypisz. Wybrane klawisze zostaną dodane do pola Aktualny skrót.
  6. Aby zachować zmiany kliknij OK.
  7. Aby przywrócić domyślne wartości skrótów, kliknij Resetuj (dla wybranej kategorii poleceń) lub Resetuj wszystko (dla wszystkich skrótów).
Menu Plik
Polecenie Skrót
Skanuj strony… Ctrl+K
Otwórz PDF/Obraz… Ctrl+O
Nowy dokument FineReader Ctrl+N
Otwórz dokument FineReader… Ctrl+Shift+N
Zapisz dokument jako Ctrl+S
Zapisz obrazy… Ctrl+Alt+S
Wyślij dokument FineReader pocztą elektroniczną Ctrl+M
Wyślij obrazy stron pocztą elektroniczną Ctrl+Alt+M
Drukuj obraz Ctrl+Alt+P
Drukuj tekst Ctrl+P

Finereader backtotop Skróty klawiszowe Powrót do góry

Menu Edycja
Polecenie Skrót
Cofnij Ctrl+Z
Ponów Ctrl+Enter
Wytnij Ctrl+X
Kopiuj Ctrl+C
Ctrl+Insert
Wklej Ctrl+V
Shift+Insert
Wyczyść Usuń
Wybierz wszystko Ctrl+A
Znajdź… Ctrl+F
Znajdź następny F3
Zamień… Ctrl+H

Finereader backtotop Skróty klawiszowe Powrót do góry

Menu Widok
Polecenie Skrót
Pokaż okno Strony F5
Pokaż tylko obraz strony F6
Pokaż obraz strony oraz tekst strony F7
Pokaż tylko tekst strony F8
Pokaż okno powiększenia Ctrl+F5
Następne okno Ctrl+Tab
Poprzednie okno Ctrl+Shift+Tab
Właściwości… Alt+Enter

Finereader backtotop Skróty klawiszowe Powrót do góry

Menu Dokument
Polecenie Skrót
Rozpoznane Ctrl+Shift+R
Analiza układu strony Ctrl+Shift+E
Idź do następnej strony Alt+Strzałka w dół
Page Up
Idź do poprzedniej strony Alt+Strzałka w górę
Page Down
Idź do strony Ctrl+G
Zamknij bieżącą stronę Ctrl+F4

Finereader backtotop Skróty klawiszowe Powrót do góry

Menu Strona
Polecenie Skrót
Czytaj stronę Ctrl+R
Analizuj układ strony Ctrl+E
Edytuj obraz strony… Ctrl+Shift+C
Usuń wszystkie obszary i cały tekst Ctrl+Delete
Usuń tekst Ctrl+Shift+Delete
Właściwości strony… Alt+Enter

Finereader backtotop Skróty klawiszowe Powrót do góry

Menu Obszary
Polecenie Skrót
Odczytaj obszar Ctrl+Shift+B
Zmień typ obszaru na Obszar rozpoznawania Ctrl+1
Zmień typ obszaru na Tekst Ctrl+2
Zmień typ obszaru na Tabelę Ctrl+3
Zmień typ obszaru na Obraz Ctrl+4
Zmień typ obszaru na Kod kreskowy Ctrl+5

Finereader backtotop Skróty klawiszowe Powrót do góry

Menu Narzędzia
Polecenie Skrót
Automation Manager… Ctrl+T
Hot Folder… Ctrl+Shift+H
Pokaż słowniki… Ctrl+Alt+D
Edytor języków… Ctrl+Shift+L
Edytor wzorców… Ctrl+Shift+A
Sprawdzanie pisowni… Ctrl+F7
Następny błąd Shift+F4
Poprzedni błąd Shift+F5
Opcje… Ctrl+Shift+O

Finereader backtotop Skróty klawiszowe Powrót do góry

Menu: Pomoc
Polecenie Skrót
Pomoc programu ABBYY FineReader 10 F1

Finereader backtotop Skróty klawiszowe Powrót do góry

Ogólne
Polecenie Skrót
Zaznaczenie wybranego fragmentu tekstu pogrubieniem Ctrl+B
Zaznaczenie wybranego fragmentu tekstu kursywą Ctrl+I
Podkreślenie wybranego fragmentu tekstu Ctrl+U
Wybranie komórek tabeli Klawisze kierunków
Wybranie okna Strony Alt+1
Wybranie okna Obraz Alt+2
Wybranie okna Tekst Alt+3
Wyświetl okno Powiększania Alt+4

Finereader backtotop Skróty klawiszowe Powrót do góry

Skróty klawiszowe