Obsługiwane formaty plików graficznych

Poniższa tabela zawiera listę formatów obrazów obsługiwanych przez program ABBYY FineReader 10.

Format Rozszerzenie Otwórz Zapisywanie
Mapa bitowa bmp, dib, rle + +
bmp, czerń/biel bmp, dib, rle + +
bmp, odcienie szarości bmp, dib, rle + +
bmp, kolor bmp, dib, rle + +
DCX dcx + +
DCX, czerń/biel dcx + +
DCX, odcienie szarości dcx + +
DCX, kolor dcx + +
JPEG 2000 jp2, j2k + +
JPEG2000, odcienie szarości jp2, j2k + +
JPEG2000, kolor jp2, j2k + +
JPEG jpg, jpeg + +
JPEG, odcienie szarości jpg, jpeg + +
JPEG, kolor jpg, jpeg + +
JBIG2 jb2, jbig2 + +
PCX pcx + +
PCX, czerń/biel pcx + +
PCX, odcienie szarości pcx + +
PCX, kolor pcx + +
PNG png + +
PNG,czerń/biel png + +
PNG, odcienie szarości png + +
PNG, kolor png + +
TIFF tif, tiff + +
TIFF, czerń/biel, niespakowany tif, tiff + +
TIFF, czerń/biel, Packbits tif, tiff + +
TIFF, czerń/biel, CCITT Group 4 tif, tiff + +
TIFF, czerń/biel, kompresja ZIP tif, tiff + +
TIFF, czerń/biel, kompresja LZW tif, tiff + +
TIFF, odcienie szarości, niespakowany tif, tiff + +
TIFF, odcienie szarości, Packbits tif, tiff + +
TIFF, odcienie szarości, kompresja JPEG tif, tiff + +
TIFF, odcienie szarości, kompresja ZIP tif, tiff + +
TIFF, odcienie szarości, kompresja LZW tif, tiff + +
TIFF, kolor, niespakowany tif, tiff + +
TIFF, kolor, Packbits tif, tiff + +
TIFF, kolor, kompresja JPEG tif, tiff + +
TIFF, kolor, kompresja ZIP tif, tiff + +
TIFF, kolor, kompresja LZW tif, tiff + +
PDF pdf + +

PDF wer. 1.6 lub wcześniejsza

pdf + +
DjVu djvu, djv + -
GIF gif + -
XPS (wymagane Microsoft .NET Framework 3.0) xps + -
WDP (wymagane Microsoft .NET Framework 3.0 lub WIC) wdp, wmp + -

Obsługiwane formaty plików graficznych