Polityka poufności

Użytkownik zgadza się na przekazanie podczas rejestracji oprogramowania ABBYY FineReader 10 firmie ABBYY swoich danych osobowych. Zgadza się również, że firma ABBYY może zbierać, przetwarzać i używać przekazane przez Użytkownika dane pod warunkiem zachowania poufności i w ramach obowiązującego prawa zgodnie z warunkami Umowy licencyjnej. Udostępnione przez Użytkownika dane osobowe będą używane wyłącznie w ramach firm grupy ABBYY i nie zostaną przekazane żadnej stronie trzeciej za wyjątkiem sytuacji, gdy będzie to wymagane przez obowiązujące prawo i w ramach Umowy licencyjnej lub na warunkach zawartych w Umowie licencyjnej.

Firma ABBYY ma prawo na wysyłanie do użytkownika wiadomości e-mail, zawierających wiadomości o nowych produktach, cenach, ofertach specjalnych oraz inne informacje o firmie i produktach, tylko w wypadku gdy użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie od firmy ABBYY takich informacji, wybierając podczas rejestracji odpowiednią opcję. W każdej chwili możesz skasować swój adres email z listy prenumeratorów poprzez skontaktowanie się z firmą ABBYY.

Polityka poufności