Opslaan in Microsoft SharePoint

(Alleen voor ABBYY FineReader Corporate Edition en ABBYY FineReader Site License Edition.)

Met ABBYY FineReader kunt u herkende tekst opslaan in een netwerklocatie – een website, een onlinebibliotheek enz.

U slaat herkende tekst als volgt in Microsoft SharePoint op:

  1. Klik in het menu Bestand op Opslaan als Microsoft SharePoint….
  2. Geef in het dialoogvenster dat verschijnt de bestandsnaam op, de bestandsindeling, de netwerkmap waarin het bestand moet worden opgeslagen, en de bestandsopties.
  3. Klik op Opslaan.

Belangrijk!

  • Hiervoor moeten de Microsoft Office SharePoint Portal Server Client Components op uw computer geïnstalleerd zijn, en de Web Client geopend.
  • Wanneer u met adressen werkt als http://Server/share is het onmogelijk een reeds bestaand netwerkbestand te vervangen.

Opslaan in Microsoft SharePoint