Opslaan als HTML

U kunt de tekst als volgt in de HTML-indeling opslaan:

 • Kies in de vervolgkeuzelijst op de hoofdwerkbalk een modus voor het opslaan van de documentlay-out.
 • Klik op Bestand>Document opslaan als>HTML Document of op de knop Opslaan op de hoofdwerkbalk. Klik op de pijl bij de knop Opslaan en kies uit de lijst de bestandsindeling waarin het bestand moet worden opgeslagen. Als u in de lijst geen geschikte bestandsindeling vindt, klikt u op Opslaan in andere indeling… en vervolgens selecteert u in het dialoogvenster dat verschijnt het gewenste bestandstype.

Tip. Er zijn aanvullende opties voor het opslaan beschikbaar in het dialoogvenster Opties: selecteer Gereedschappen>Opties…, klik op het tabblad Opslaan en vervolgens op het tabblad HTML.
De opties op dit tabblad zijn ingedeeld in de volgende categorieën:

Indeling behouden Bewaarmethode Illustratie-instellingen Tekencodering
 


Afhankelijk van de manier waarop u het elektronische document wilt gebruiken, selecteert u de gewenste optie:

 • Flexibele lay-out
  Hiermee creëert u een document waarin de opmaak van het origineel behouden blijft. Het uitvoerdocument kan eenvoudig worden bewerkt.
 • Opgemaakte tekst
  Lettertypen, tekengroottes en alinea’s blijven bewaard, maar de exacte locaties van de objecten op de pagina en de spatiëring blijven niet behouden. De resulterende tekst wordt links uitgelijnd. (Rechts-naar-links geschreven tekst wordt rechts uitgelijnd.)

  Opmerking. Verticale tekst wordt in deze modus horizontaal geplaatst.

 • Niet-opgemaakte tekst
  In deze modus wordt de opmaak niet bewaard.

CSS gebruiken
Selecteer deze optie om het bestand in de HTML 4-indeling op te slaan; hierdoor blijft de documentlay-out behouden door gebruik te maken van het stijlblad dat bij het HTML-bestand hoort.

 • Regeleinden behouden
  Bewaart de regeleinden uit het origineel.
 • Tekst- en achtergrondkleuren behouden
  De oorspronkelijke kleuren van de letters blijven bewaard.
 • Kop- en voetregels behouden
  De kop- en voettekst blijft behouden in het uitvoerdocument.


Documenten met veel afbeeldingen hebben veel opslagruimte nodig. Om het bestand kleiner te maken selecteert u de gewenste optie in de groep Afbeeldingskwaliteit.

Tip:

 • Om de parameters voor het opslaan van afbeeldingen te wijzigen klikt u op Aangepast…. In het dialoogvenster Aangepaste Illustratie-instellingen selecteert u de gewenste parameters en vervolgens klikt u op OK.
 • Als u in de herkende tekst geen afbeeldingen wilt opnemen, schakelt u de optie Illustraties behouden uit.

ABBYY FineReader detecteert de codepagina automatisch. Als u de codepagina of het type codepagina wilt wijzigen, selecteert u de gewenste codepagina of het gewenste codepaginatype in de vervolgkeuzelijsten onder Tekencodering.

Opslaan als HTML