Dezelfde gebruikerstalen en -woordenboeken op meerdere computers gebruiken

In ABBYY FineReader 10 kunnen meerdere gebruikers tegelijkertijd gebruikmaken van dezelfde gebruikerstalen en woordenboeken. De verschillende gebruikers kunnen via het lokale netwerk woorden toevoegen aan dezelfde gebruikerswoordenboeken.

U stelt gebruikerstalen en gebruikerswoordenboeken als volgt beschikbaar voor meerdere gebruikers:

 1. Maak of open een ABBYY FineReader-document en selecteer de gewenste scan- en OCR-opties.
 2. Voordat u een gebruikerstaal maakt, specificeert u een netwerk- of lokale map voor de opslag van de gebruikerstalen en -woordenboeken. De standaardinstelling is dat de gebruikerstalen en woordenboeken worden opgeslagen in de map ABBYY FineReader-document.

  U kunt als volgt een opslaglocatie voor gebruikerstalen instellen:

  • Selecteer Gereedschappen>Opties…, klik op het tabblad Geavanceerd en specificeer het pad naar de map onder Map met door gebruiker gedefinieerde talen.

  U kunt als volgt een opslaglocatie voor gebruikerswoordenboeken instellen:

  1. Selecteer Gereedschappen>Opties…, klik op het tabblad Geavanceerd en klik vervolgens op de knop Instellingen van spellingcontrole.
  2. In het dialoogvenster Instellingen van spellingcontrole klikt u op Bladeren… en selecteert u de gewenste map.
  3. De documentopties van ABBYY FineReader opslaan in een FBT-bestand.
  4. Gebruikers die gebruik willen maken van de talen en woordenboeken die in genoemde map zijn opgeslagen moeten de documentopties laden door middel van dit FBT-bestand tijdens de aanmaak van een nieuw ABBYY FineReader-document, zodat door alle gebruikers dezelfde map wordt gebruikt.

  Belangrijk! De gebruikers moeten beschikken over lees- en schrijftoegang voor de map waarin de gebruikerstalen en de -woordenboeken zijn opgeslagen.

Om de lijst te bekijken van de beschikbare gebruikerstalen in het dialoogvenster Taleneditor (selecteer Gereedschappen>Taleneditor… en scroll naar Door gebruiker gedefinieerde talen).

Wanneer een gebruikerstaal door meerdere personen wordt gebruikt, is deze taal beschikbaar als ‘alleen-lezen’ en kunnen de gebruikers de eigenschappen van de gebruikerstaal dus niet wijzigen. Er kunnen echter wel woorden worden toegevoegd en verwijderd in een gebruikerswoordenboek dat op meerdere computers in het lokale netwerk in gebruik is.

Wanneer een gebruiker woorden aan een woordenboek toevoegt of een woordenboek bewerkt, dan wordt het woordenboek vergrendeld voor de andere gebruikers. Na bevestiging worden de wijzigingen beschikbaar gemaakt voor alle gebruikers die toegang hebben tot de talenmap.

U kunt een woordenboek als volgt bijwerken:

 • Terwijl u de spelling controleert (Gereedschappen>Spelling controleren…), klikt u op de knop Toevoegen… in het dialoogvenster Spelling controleren

  of

 • Klik op een willekeurige knop in het dialoogvenster Woordenboek selecteren (Gereedschappen>Woordenboeken bekijken…).

Dezelfde gebruikerstalen en -woordenboeken op meerdere computers gebruiken