Een gebruikerspatroon selecteren

U kunt in ABBYY FineReader gebruikmaken van patronen om de kwaliteit van de tekenherkenning te verbeteren.

  1. Selecteer in het menu Gereedschappen de optie Patroneneditor….
  2. In het dialoogvenster Patroneneditor selecteert u het gewenste patroon uit de lijst met beschikbare patronen en vervolgens klikt u op Actief maken.

Enkele aandachtspunten:

  1. In plaats van verschillende maar sterk op elkaar lijkende tekens als aparte tekens te herkennen, leest ABBYY FineReader deze vaak als één en hetzelfde teken. Zo zullen bijvoorbeeld het rechte (‘), het linkse (‘) en het rechtse (’) aanhalingsteken in een patroon worden opgeslagen als één enkel teken (recht aanhalingsteken). Dit heeft tot gevolgd dat in de herkende tekst geen linkse of rechtse aanhalingstekens zullen voorkomen, zelfs al hebt u geprobeerd deze te trainen.

  2. Voor sommige tekenafbeeldingen selecteert ABBYY FineReader op basis van de context het corresponderende toetsenbordletterteken. Een afbeelding van een cirkeltje zal bijvoorbeeld worden herkend als de letter O indien er letters omheen staan, maar als het cijfer 0 wanneer de omliggende tekens cijfers zijn.

  3. Een patroon kan alleen worden gebruikt voor documenten met hetzelfde lettertype, dezelfde tekengrootte en dezelfde resolutie als die van het document op basis waarvan het patroon wordt gemaakt.

  4. Om het patroon later opnieuw te gebruiken, slaat u de huidige documentopties op in een bestand.

  5. Om tekst in een ander lettertype te herkennen, moet u eerst het gebruikerspatroon uitschakelen door de optie Geen gebruikerspatronen gebruiken te selecteren onder Gereedschappen>Opties…>Lezen.

Een gebruikerspatroon selecteren