Een gebruikerspatroon bewerken

U kunt het nieuwe patroon bewerken voordat u het OCR-proces start. Een niet juist getraind patroon kan de kwaliteit van de OCR nadelig beïnvloeden. Een patroon mag alleen hele tekens of ligaturen bevatten. Tekens met afgekapte randen of waaraan niet de juiste letter is gekoppeld, moeten uit het patroon worden verwijderd.

  1. Selecteer in het menu Gereedschappen de optie Patroneneditor….
  2. In het dialoogvenster Patroneneditor selecteert u het gewenste patroon en vervolgens klikt u op de knop Bewerken….
  3. In het dialoogvenster Gebruikerspatroon selecteert u het gewenste teken en vervolgens klikt u op de knop Eigenschappen….
    Typ in het dialoogvenster de letter die bij het geselecteerde teken hoort en selecteer het gewenste lettertype-effect (cursief, vet, superscript of subscript).

    Als u tekens wilt verwijderen die incorrect getraind zijn, selecteert u de betreffende tekens en vervolgens klikt u op de knop Verwijderen.

Een gebruikerspatroon bewerken