Een taalgroep maken

Als u een bepaalde combinatie van talen regelmatig denkt te gaan gebruiken, kunt u de talen voor het gemak in taalgroepen indelen.

  1. Selecteer in het menu Gereedschappen de optie Taleneditor….
  2. In het dialoogvenster Taleneditor klikt u op Nieuw.
  3. In het dialoogvenster Nieuwe taal of groep dat nu wordt geopend, selecteert u Een nieuwe groep talen aanmaken en vervolgens klikt u op OK.
  4. Het dialoogvenster Taalgroepeigenschappen wordt weergegeven. Typ een naam voor de nieuwe groep en selecteer de gewenste talen.

    Opmerking. Als u weet dat bepaalde tekens niet in uw tekst zullen voorkomen, kunt u deze zogeheten verboden tekens expliciet specificeren. Het definiëren van verboden tekens kan zowel de snelheid als de kwaliteit van de herkenning ten goede komen. Om verboden tekens te specificeren, klikt u op de knop Geavanceerd… in het dialoogvenster Taalgroepeigenschappen. In het dialoogvenster Geavanceerde taalgroepeigenschappen typt u de verboden tekens in het veld Verboden tekens.

  5. Klik op OK.

De nieuwe groep wordt toegevoegd aan de vervolgkeuzelijst Documenttaal in het Documentvenster.

De standaardinstelling is dat taalgroepen worden opgeslagen in de documentenmap van ABBYY FineReader. Als u deze map wilt wijzigen, selecteert u Gereedschappen>Opties…. Klik vervolgens op het tabblad Geavanceerd en specificeer een nieuwe map onder Map met door gebruiker gedefinieerde talen.

Tip. Als u voor een document een bepaalde talencombinatie nodig hebt, kunt u de betreffende talen ook rechtstreeks selecteren zonder hiervoor eerst een taalgroep te definiëren.

  1. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Documenttaal de optie Meer talen….
  2. In het dialoogvenster Taleneditor selecteert u Talen manueel selecteren.
  3. Selecteer de gewenste talen en klik op Annuleren.

Een taalgroep maken