Taakeigenschappen wijzigen

U kunt de eigenschappen van een bestaande taak wijzigen.

Om de eigenschappen van een taak te wijzigen

  1. Stop de taak waarvan u de eigenschappen wilt wijzigen.
  2. Op de werkbalk ABBYY Hot Folder klikt u op de knop Aanpassen.
    Het dialoogvenster Eigenschappen van ABBYY Hot Folder wordt geopend.
  3. Breng de gewenste wijzigingen aan en klik op OK.

Taakeigenschappen wijzigen