Resultatenlog

De afbeeldingen in een Hot Folder worden verwerkt volgens uw instellingen. ABBYY Hot Folder houdt een gedetailleerd logbestand bij van alle bewerkingen.

Het logbestand bevat de volgende informatie:

  • De naam van de taak en de bijbehorende instellingen
  • Eventuele fouten en waarschuwingen
  • Statistieken (aantal verwerkte pagina’s, aantal fouten en waarschuwingen, aantal onduidelijke tekens)

Om het bijhouden van een log in te schakelen:

  • Op de werkbalk ABBYY Hot Folder klikt u op de knop Finereader hfshowlog Resultatenlog.

Het log wordt opgeslagen als TXT-bestand in de map waarin ook de bestanden met herkende tekst worden bewaard.

Een logbestand openen:

  1. Selecteer in het hoofdvenster van ABBYY Hot Folder de taak die u wilt onderzoeken.
  2. Klik in de werkbalk op de knop Log weergeven.

Opmerking. Wanneer u de muisaanwijzer boven de status van de geselecteerde taak plaatst, verschijnt een pop-upvenster met daarin een fragment uit het log.

Resultatenlog